ONLINE REZERVACE

  • Okamžité potvrzení
  • 100% bezpečné
  • Platba v hotelu
Hosté/Propagačni kod

Zvolte počet hostů

- +
 
- +
 

Věk dítěte (let)

-  
-  
-  
-  

SUMMER SPECIAL

Pamětihodnosti

 

Na samotném vrcholu Sutvid, na prehistorické lokalitě se nacházejí základy kostela Sv. Vida. V blízkosti Bluesun hotelu Neptun je kostel Sv. Jure vybudovaný na základech římské 'villae rusticae' z 2. století. Kostel byl vystavěn roku 1311 a dodnes se dochoval jako románsko-gotická jednolodní stavba s půlkruhovou apsidou, zatímco uvnitř se dochovaly malované dedikační kříže.

První zmínka o Tučepi je v 'Kreševské listině‘ z roku 1434. Dokument je napsán v chorvatském jazyce bosenským písmem. Od konce 15. do konce 17. stol. v této oblasti vládnou Turci, ale později, v době zřízení benátské vlády, během 18. stol., díky specifičnosti polohy na hranici s tureckou říší se místní obyvatelstvo účastnilo benátsko-tureckých střetů.


Dochovaly se i tři obranné věže z 18. století na úpatí Biokova: Kula Šarića, Kula Bušelića a Kula Lalića ve stejnojmenných vsích, které sloužily k obraně před tureckými útoky.
V těchto těžkých dobách se Tučepanům podařilo vybudovat kostel Sv. Kate z roku 1541. nad Šarićevými domy, který má na západním průčelí vezděnou románskou tranzenu, a u kostela byla dodatečně vystavěna stejnojmenná kaplička.

Kostel Narození Panny Marie byl vybudován roku 1703 jako jednolodní stavba se všemi znaky dalmatského provinčního baroka.

Kostel Sv. Roka z roku 1730 v Horních Tučepech.

Kostel Sv. Ante Padovského se začal stavět roku 1898. Tato monumentální stavba, která dominuje vzhledu Horních Tučep, byla vybudována v klasicistním stylu s mramorovým vnitřkem a barokními oltáři, které byly přeneseny ze starého župního kostela.

Při mořském pobřeží se dochovaly tři barokní letní sídla z 18. stol., která vybudovali movití členové šlechtických rodin Grubišićů, Ivaniševićů a Kačićů.

Nejimpresivnější je letní sídlo opata Klementa Grubišiće - dnešní Bluesun hotel Kaštelet.

Rodina Grubišićů vybudovala také kostel Sv. Mihovila ve vsi Podpeć. O opatu Klementu jako váženém intelektuálovi psal i proslulý Alberto Fortis ve své “Cestě po Dalmácii ”. Všestrannou osobu opata Klementa Grubišiće a jeho letní sídlo můžeme vnímat jako předchůdce dnešních Tučep.

Učeného a pohostinného domácího, opata Klementa, navštěvovaly v jeho letním sídle mnohé domácí i zahraniční vážené osoby, které svůj pobyt využívaly k seznámení s Tučepi a své poznatky a dojmy přenášely dále po celém světě.

Výlety v okolí Tučepi

Většina jednodenních výletů, které spojují Tučepi s ostatními místy v Dalmácii nabízí příležitost k prozkoumávání širší oblasti.

Výlety jsou různé, od prastarého srdce Dalmácie, Splitu s antickým a středověkým jádrem vybudovaným kolem paláce římského císaře Diokleciána, přes světově proslulý Dubrovník s jeho starobylými hradbami, po ostrovy Brač, Hvar a Korčula, jadranská centra písemnictví a kultury.


Makarská, centrum riviéry a přímořské oblasti, je, se svým překrásným nábřežím, dalmatskými uličkami, městským náměstím a katedrálou sv. Marka, vždy dobrou volbou. V blízkosti hlavního náměstí je také františkánský klášter s bohatou malakologickou sbírkou z různých krajů světa.


Mnohé okouzlí také velkolepé spojení mohutného Biokova s mořem, které je s každým novým zvídavým pohledem blíže nebi.

Denní rybí pikniky, doplňují výlety do Omiše a Radmanova mlýna, malebných míst u řeky Cetiny, která nabízejí další příležitost k vychutnávání nezapomenutelných krás přírody a gastronomickým zážitkům.

Mimořádné spojení středomořské a orientální kultury lze spatřit v Mostaru, Bosna a Hercegovina.

Dědictví typické pro dalmatské vnitrozemí je možné vidět v Imotském, které se nachází nad známým Modrým a Červeným jezerem. V bezprostřední blízkosti Makarské je také Vepric, známé mariánské svaté místo, zasvěcené Panně Marii Lurdské, které bylo vytvořeno v samé jeskyni podle vzoru na Lurdy.

Nedaleko od Tučepi je také poutní místo Mezihoří. Pro milovníky přírody, ale i pro ty, kteří touží po adrenalinu a dobrodružství se tu organizují výlety do pohoří a parku přírody Biokovo.

Doporučujeme výlet do Parku přírody Biokovo!

Biokovo bylo roku 1981 vyhlášeno parkem přírody pro své mimořádně cenné geomorfologické tvary, rostlinné a živočišné druhy a přírodní krásy na ploše 19.550 ha. V různých výškách a v různých okolnostech se rozvinuly rozmanité formy vegetace, od středomořské po alpskou. Ze zvláštních endemitů je nejznámější biokovský zvonek (Edraianthzs pumilio).

Řídké, již prořídlé druhy živočišného světa jako je orel skalní a sup bělohlavý, vlk, vepř, kamzíci a mufloni našli vyhovující životní prostředí v tomto impresivním pohoří. Nejrozmanitější krasové útvary, od depresí, jeskyní, propastí hlubokých několik set metrů, kotlin a dolin, ve kterých se ještě dnes pěstují známé biokovské brambory, pravá lahůdka, kterou si můžete vychutnat, pokud navštívíte toto pohoří nadosah moře s množstvím nabídek pro aktivní dovolenou.

Na vrchol Sv. Jure (1762 m) vede asfaltová cesta kolem pozůstatků někdejších obydlí a překrásných míst, ze kterých se naskýtá pohled na Split, Omiš, Neretvu, ostrovy Brač, Hvar, Korčula, Vis a Mljet a poloostrov Pelješac, Imotski a Vrgorac, a za nejjasnějšího počasí pohled sahá až do Itálie.

Součástí Parku přírody Biokovo je botanická zahrada Kotišina nad stejnojmennou vesnicí na úpatí Biokova, 3 km vzdálené od Makarské, ve které je možné blíže se seznámit se stovkami rostlinných druhů Biokova.