ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

SUKC-R-A

Osnovni podaci
Temeljni kapital iznosi 595.458.500,00 kn a i podijeljen je na 5.954.585 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Sunce hoteli d.d. nema izdanih povlaštenih dionica ni dužničkih vrijednosnih papira.


Osnovni podatci o dionici društva
 
Rod dionice Redovna dionica
Oznaka dionice kod SKKD-a SUKC-R-A
Oznaka dionice kod Zagrebačke burze (ZSE) SUKC
ISIN HRSUKCRA0001
Temeljni kapital 595.458.500,00 kn
Ukupan broj izdanih dionica 5.954.585
Datum uvrštenja na uređeno tržište 08.06.2017. (4.443.062 dionice)
Tržišni segment Službeno tržište (od 27.12.2018.)
Izvor: ZSE, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD)


Vlasnička struktura
Od samog osnutka Društva 2004. godine, obitelj Andabak, odnosno g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, ima vladajući položaj u Društvu. G. Jako Andabak u dioničaru LUCIDUS d.d. neposredno drži većinu udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Dodatno, g. Jako Andabak zajedno sa povezanim osobama je osnivač društva SUNCE ULAGANJA d.o.o.

Uvrštenjem na uređeno tržište Zagrebačke burze u lipnju 2017. godine te povećanjem kapitala ulozima u novcu u rujnu 2017. godine, institucionalni investitori postaju značajni manjinski dioničari Društva

Prema Pravilima Zagrebačke burze postotak dionica koji je distribuiran javnosti ne obuhvaća dionice koje su u vlasništvu izdavatelja (trezorske ili vlastite dionice), te dionice u vlasništvu osoba koje raspolažu s najmanje 5% ukupnog broja dionica, od čega su izuzete dionice na zbirnim skrbničkim računima te dionice koje drže mirovinski fondovi.

Skrb o promjenama vlasničkih udjela Sunce hoteli d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama se može pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara društva.


Prvih deset dioničara Društva na dan 30.6.2020.
 
Dioničar Broj dionica Vlasništvo (%)
Sunce Ulaganja d.o.o. 3.004.672 50,46
Lucidus d.d. 1.146.420 19,25
Erste Plavi OMF kategorije B 892.898 15,00
Raiffeisen OMF kategorije B 156.134 2,62
PBZ CO OMF - kategorija B 70.460 1,18
Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond 68.795 1,16
CERP (Republika Hrvatska) 57.632 0,97
Adiko Bank d.d. 38.419 0,65
Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond 25.753 0,43
Privredna banka Zagreb d.d. 25.000 0,42