ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu

SUKC-R-A

Osnovni podaci
Temeljni kapital iznosi 539.385.000,00 kn a i podijeljen je na 5.393.850 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Sunce koncern d.d. nema izdanih povlaštenih dionica ni dužničkih vrijednosnih papira.

 
Tip dionice Redovna dionica
Oznaka SUKC-R-A
ISIN kod HRSUKCRA0001
Temeljni kapital 539.385.000,00 kn
Ukupan broj izdanih dionica 5.393.850
Datum uvrštenja na uređeno tržište (ZSE) 08.06.2017. (4.443.062 dionice)
Tržišni segment Redovito tržište


Vlasnička struktura
Od samog osnutka, obitelji Andabak, odnosno g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, ima vladajući položaj u Društvu.

G. Jako Andabak u dioničaru LUCIDUS d.d. neposredno drži većinu udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Dodatno, g. Jako Andabak zajedno sa povezanim osobama je osnivač društva SUNCE ULAGANJA d.o.o.

Uvrštenjem na uređeno tržište i povećanjem kapitala u rujnu 2017. godine, mirovinski fondovi postaju značajni manjinski dioničari

Prema Pravilima Zagrebačke burze postotak dionica koji je distribuiran javnosti ne obuhvaća dionice koje su u vlasništvu izdavatelja (trezorske ili vlastite dionice), te dionice u vlasništvu osoba koje raspolažu s najmanje 5% ukupnog broja dionica, od čega su izuzete dionice na zbirnim skrbničkim računima te dionice koje drže mirovinski fondovi.

Skrb o promjenama vlasničkih udjela Sunce koncerna d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama se može pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara društva.


*na dan 30.09.2018.