ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu

Financijska izvješća

Sunce koncern d.d.

Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Godišnje izvješće 2017.
Godišnji financijski izvještaj 2017.
Godišnje konsolidirano izvješće 2017.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaj 2017.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika, četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika, četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj-prosinac 2017. - nerevidirano
Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj-prosinac 2017. - konsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - nekonsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - nekonsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - konsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - konsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017.
Konsolidirano izvješće za 2016.
Konsolidirano izvješće za 2015.
Konsolidirano izvješće za 2014.Sunce koncern d.d. kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Društva članice Grupe