ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

Financijska izvješća

Sunce hoteli d.d. (2020.)

Treći kvartal 3Q. - nerevidirano, nekonsolidirano
Treći kvartal 3Q. - nerevidirano, nekonsolidirano
Treći kvartal 3Q.- nerevidirano, konsolidirano
Treći kvartal 3Q. - nerevidirano, konsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano

Godišnji izvještaj 2019., revidirano, nekonsolidirano
Godišnji izvještaj 2019., revidirano, nekonsolidirano
Godišnji izvještaj 2019., revidirano, konsolidirano
Godišnji izvještaj 2019., revidirano, konsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano

Sunce koncern d.d. (do 31.12.2019.)

Rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine (konsolidirano, nerevidirano)
Rezultati poslovanja za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine (konsolidirano, nerevidirano)
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Godišnji izvještaj za 2018. godinu
Godišnji izvještaj 2018, revidirano, konsolidirano
Godišnji izvještaj 2018, revidirano, nekonsolidirano
Godišnji izvještaj 2018, revidirano, nekonsolidirano
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.

Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2018.
Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, konsolidirano, 2018.
Godišnje izvješće 2017.
Godišnji financijski izvještaj 2017.
Godišnje konsolidirano izvješće 2017.
Godišnji konsolidirani financijski izvještaj 2017.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika, četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, konsolidirano
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika, četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano
Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj-prosinac 2017. - nerevidirano
Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj-prosinac 2017. - konsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - nekonsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - nekonsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - konsolidirano
Bilješke uz financijske izvještaje - stanje na dan 30.09.2017. - konsolidirano
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017.
Treći kvartal 3Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano, 2017.
Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, konsolidirano, 2017.
Konsolidirano izvješće za 2016.
Konsolidirano izvješće za 2015.
Konsolidirano izvješće za 2014.

Sunce koncern d.d. kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Pogledajte Financijska izvješća društava članica Sunce koncerna d.d. do 31.12.2019., tj. do promjene naziva društva u Sunce hoteli d.d.

Društva članice Grupe