ONLINE FOGLALÁS

  • Nincs rejtett díj
  • 100% biztos
  • Fizetés a hotelben

Vendég

- +
 
- +
 

Életkor (év)

-  
-  
-  
-  

Extended Spring Special akár 35%

Brač-sziget története

Brač-sziget már a történelem előtti időkben is lakott volt, a VIII. század környékén pedig horvátok költöztek erre a területre.

A IX. századtól az 1420-ig tartó időszakban Bol felett felváltva uralkodott Velence, a horvát állam IV. Petar Krešimir király fennhatósága alatt, a horvát-magyar állam, a Bizánci Császárság, a Dubrovniki Köztársaság, de az omiši kalózok utalma alatt is állt.

1420-ban Velence uralma alá került, és ő uralkodott felette egészen 1797. évi bukásáig, ezt az időszakot a központosítás és a helyi szigeti közösség önkormányzati jogainak fokozatos megszüntetése jellemezte.

A napóleoni háborúk időszakát a XVIII. század elején és a XIX. század végén a Habsburg Monarchia (Ausztria), Franciaország, Anglia és Oroszország közötti turbulens hatalomcserék jellemzik. 1814-től egészen az I. világháború végéig Bol az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt állt. 1918-tól 1990-ig Horvátország a Jugoszláv Királyság, majd Jugoszláv Szövetségi Köztársaság része volt, egészen az önálló és független Horvátország 1991-ben történt megalapításáig.