ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

Sunce koncern d.d. Grupa - postupak pripajanja

17. srpnja 2019.
Objava dokumenta o informacijama o pripajanju i učinku na izdavatelja
Objavu možete preuzeti u PDF obliku ovdje.


Dokument o informacijama o pripajanju i učinku na izdavatelja
Dokument možete preuzeti u PDF obliku ovdje.
28. lipnja 2019.
Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine društva Sunce koncern d.d.
Obavijest možete preuzeti u PDF obliku ovdje.


27. lipnja 2019.
Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine društva Hoteli Brela d.d.
Obavijest možete preuzeti u PDF obliku ovdje.


Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine društva Hoteli Zlatni rat d.d.
Obavijest možete preuzeti u PDF obliku ovdje.


26. lipnja 2019.
Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine društva Hoteli Tučepi d.d.
Obavijest možete preuzeti u PDF obliku ovdje.


9. svibnja 2019.
Objave Poziva za Glavne skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju zajedno sa pripadajućim materijalima

ZAJEDNIČKI DOKUMENTI DRUŠTAVA KOJA SUDJELUJU U PRIPAJANJU
• Ugovor o pripajanju - Preuzmi
• Izvješće neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem o obavljenoj reviziji pripajanja - Preuzmi
• Zajedničko izvješće Uprava o pripajanju - Preuzmi


DOKUMENTI POJEDINAČNIH DRUŠTAVA KOJA SUDJEUJU U PRIPAJANJU
1. Sunce koncern d.d. (Službeno tržište Zagrebačke burze)
• Poziv za Glavnu skupštinu - Preuzmi
• Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja - Preuzmi
• Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva - Preuzmi
• Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2018. godinu (konsolidirano) - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu (konsolidirano) - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu (konsolidirano) - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2018. godinu (nekonsolidirano) - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu (nekonsolidirano) - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu (nekonsolidirano)- Preuzmi

2. Hoteli Brela d.d. (Redovito tržište Zagrebačke burze)
• Poziv za Glavnu skupštinu - Preuzmi
• Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja - Preuzmi
• Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva - Preuzmi
• Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2018. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu - Preuzmi

3. Hoteli Tučepi d.d. (Redovito tržište Zagrebačke burze)
• Poziv za Glavnu skupštinu - Preuzmi
• Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja - Preuzmi
• Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva - Preuzmi
• Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2018. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu - Preuzmi

4. Hoteli Zlatni rat d.d. (Redovito tržište Zagrebačke burze)
• Poziv za Glavnu skupštinu - Preuzmi
• Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja - Preuzmi
• Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva - Preuzmi
• Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2018. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu - Preuzmi


5. Hotel Alan d.d. (Društvo nije uvršteno na uređeno tržište)
• Poziv za Glavnu skupštinu - Preuzmi
• Izvješće Nadzornog odbora o provjeri namjeravanog pripajanja - Preuzmi
• Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva - Preuzmi
• Obrazac punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini - Preuzmi
• Financijski izvještaj za 2018. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2017. godinu - Preuzmi
• Godišnji izvještaj za 2016. godinu - Preuzmi7. svibnja 2019.
Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora društva Sunce koncern d.d.
Preuzmi


30. travnja 2019.
Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora društva Sunce koncern d.d.
Preuzmi14. ožujka 2019.
Zajednička obavijest o namjeri pripajanja ovisnih društava
Preuzmi