ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

Ključni pokazatelji

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE        
HRK tisuće 1.1. - 31.12.2014. 1.1. - 31.12.2015. 1.1. - 31.12.2016. 1.1. - 31.12.2017.
Ukupno poslovni prihodi 279.522 308.640 336.154 378.125
EBITDA (Dobit prije kamata, poreza i amortizacije) 69.642 81.549 97.134 86.779
Dobit / gubitak nakon oporezivanja 12.459 25.735 36.673 20.609
         
PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA        
Ukupno imovina 1.400.209 1.388.402 1.429.726 1.203.984
Dugotrajna materijalna imovina 1.341.417 1.325.540 1.347.813 992.542
Kapital i rezerve 781.975 798.369 849.406 742.575
         
EBITDA 69.642 81.549 97.134 86.779
EBITDA marža 25% 26% 29% 23%
Prilagođena EBITDA (1) 69.642 81.549 101.089 112.551
EBITDA marža (prilagođena) 25% 26% 30% 30%
         
Koeficijent vlastitoga financiranja (2) 0,56 0,58 0,59 0,62
Omjer duga i glavnice (3) 0,79 0,74 0,68 0,62
Neto dug (4) 416.728 393.421 400.659 367.130
Neto dug / EBITDA omjer 5,98 4,82 4,12 4,2
Neto dug / prilagođena EBITDA omjer 5,98 4,82 3,96 3,3
         
Broj smještajnih jedinica 2.248 2.248 2.248 2.305
Broj prodanih smještajnih jedinica 319.762 350.218 353.168 348.167
Zauzetost 77% 81% 81% 80%
Broj noćenja 690.915 750.671 758.774 753.797
ADR (u EUR) 90,6 91,1 101,1 113,0
Izvor: Revidirani konsolidirani financijski izvještaji Sunce koncern d.d. za godine 2014., 2015., 2016. i 2017.

Napominjemo da gore navedeni podaci od (1) do (4) nisu izvučeni iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe.
Izvor ovih podataka je Izdavatelj, a izračunati su temeljem podataka iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe za promatrana razdoblja.

(1) Prilagođena EBITDA je uvećana za jednokratne stavke otpisa imovine i potraživanja iz ranijih godina.
Otpis imovine i potraživanja ničime neće utjecati na generiranje prihoda i rezultata u budućim razdobljima.
(2) Omjer ukupnoga kapitala Grupe i ukupnih izvora financiranja (zbroj kapitala i obveza).
(3) Omjer ukupnih obveza i ukupnoga kapitala Grupe.
(4) Neto dug izračunat je na način da se od iznosa ukupnih kreditnih obveza odbije stanje novca na izvještajni datum.