ONLINE REZERVACIJA

Korporativno upravljanje

Dana 13.06.2017. održana je izvanredna Glavna skupština društva Sunce koncern d.d., na kojoj se postojeći statut Društva od 16.04.2010. promijenio na način da se u cijelosti zamjenjuje novim statutom Društva. Više pod Objave.

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, nakon čega će ga Sunce koncern d.d. bez odgode objaviti.

Statut Društva (16.04.2010.) preuzmite u PDF obliku ovdje.