ONLINE REZERVACIJA

Korporativno upravljanje

Dana 13.06.2017. održana je izvanredna Glavna skupština društva Sunce koncern d.d., na kojoj se Statut društva od 16.04.2010. promijenio na način da se u cijelosti zamjenjuje novim Statutom.

Nadzorni odbor na čelu s g. Jakom Andabakom je u svrhu usklađivanja s novim Statutom smanjio broj članova uprave Društva. Novi predsjednik uprave je g. Tonči Boras.

Statut je usklađen s najboljom tržišnom praksom, što bi trebalo utjecati na daljnje poboljšanje internih procesa upravljanja u društvu. Između ostaloga, Statutom se definiraju sljedeći elementi najbolje tržišne prakse, odnosno zaštite manjinskih dioničara:

• isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
• povlačenje dionica Društva s uređenog tržišta
• odobreni kapital definiranje povezanih osoba
• uvođenje instituta prethodne suglasnosti NO-a za poduzimanje bitnih radnji, a posebno za transakcije sa povezanim osobama
• uvođenje skupnog predstavljanja Društva
• stavljanje Poslovnika o radu Uprave u domenu NO-a
• neposredna institucionalna zastupljenost u NO-u

Statut društva Sunce koncern preuzmite u PDF obliku ovdje.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora preuzmite u PDF obliku ovdje.