ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

Obavijest o sazivanju izvanredne Glavne skupštine društva Sunce koncern d.d.

Uprava Sunce koncerna d.d., Trpinjska 9, Zagreb, 06916431329, obavještava da će se Izvanredna Glavna skupština društva Sunce koncern d.d. održati 13.06.2017., u 16:00h, u sjedištu društva u Trpinjskoj 9, Zagreb, sukladno pozivu za Glavnu skupštinu u nastavku ove Obavijesti.

Izvanredna Glavna skupština održati će se temeljem članka 277. stavka 9. Zakona o trgovačkim društvima budući da će prisustvovati svi dioničari koji zajedno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, odnosno dioničari koji zajedno drže 4.443.062 (četiri milijuna četiristo četrdeset tri tisuće šezdeset dvije) dionice s pravom glasa, što čini 100% (sto posto) ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

Uprava društva će odmah po održavanju Skupštine obavijestiti javnost o donesenim odlukama, sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze.

Poziv na Glavnu skupštinu možete preuzeti u PDF obliku ovdje.