ONLINE REZERVACIJA

Povijest otoka Brača

Otok Brač bio je naseljen još u prethistorijsko doba, a do VIII. stoljeća na njegovo područje dolaze Hrvati.

Od IX. stoljeća pa do 1420. godine u Bolu naizmjence vladaju: Venecija, hrvatska država pod ingerencijom Petra Krešimira IV., hrvatsko-ugarska država, Bizantsko Carstvo, Dubrovačka Republika, ali i omiški gusari.

Godine 1420. Venecija uspostavlja i drži vlast sve do svoje propasti 1797.; to je razdoblje koje obilježava centralizacija i sukcesivno ukidanje samoupravnih ovlasti lokalne otočke komune.

Razdoblje napoleonskog ratovanja krajem XVIII. i početkom XIX. karakteriziraju turbulentne izmjene vlasti između Habsburške Monarhije (Austrije), Francuske, Engleske i Rusije. Od 1814. pa sve do kraja 1. svjetskog rata Bol je pod vlašću Austro-Ugarske. Od 1918. do 1990. Hrvatska je u sastavu Kraljevine i Federativne Republike Jugoslavije, sve do osnivanja samostalne i neovisne Hrvatske 1991. godine.KONTAKTIRAJTE NAS