ONLINE REZERVACIJA

Podaci o Sunce koncernu

SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo
Trgovački sud u Zagrebu,
MBS 08050240 – OIB 06916431329
2360000-1101909750, Zagrebačka banka d.d., Zagreb
2483005-1100015220, Štedna banka d.d.
Temeljni kapital: 444.306.200,00 kn

U okviru Koncerna su sljedeća društva:

Hoteli Zlatni rat d.d., Bol

Hoteli Brela d.d., Brela

Hoteli Tučepi d.d., Tučepi

Sunce Global d.o.o., Zagreb

Osnovna djelatnost poduzeća je turizam i ugostiteljstvo.
Osim navedenih hotela, u Bluesun okviru posluju sljedeća društva:

Hotel Alan d.d., Starigrad Paklenica

Salve Regina d.o.o.