ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu
Odabir gostiju/promo code

Odaberite broj gostiju

- +
 
- +
 

Za točan izračun, ljubazno molimo ispuniti dob djeteta.

-  
-  
-  
-  

Pravila nagradne igre "Ispuni anketu i osvoji ljetovanje"

U skladu s odredbom članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, društvo Sunce hoteli d.d., Trpinjska 9, Zagreb, OIB 06916431329 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća:

Pravila nagradne igre

ISPUNI ANKETU I OSVOJI LJETOVANJE

1. Opće odredbe

Svrha nagradne igre je poticanje gostiju Bluesun hotela na ocjenjivanje kvalitete usluge radi poboljšanja kvalitete usluge. Svrha nagradne igre je i promocija brenda Bluesun Hotels & Resorts.

Nagradna igra traje za vrijeme turističke sezone 2020., odnosno od 10.8.2020. do 31.10.2020.

2. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su starije od 16 godina
- da su korisnici (gosti) Bluesun Hotels & Resorts smještajnih objekata u periodu trajanja nagradne igre
- da su dale privolu (GDPR privola) da im se na njihovu adresu e-pošte pošalje poruka dobrodošlice s poveznicom na upitnik zadovoljstva gosta (anketu)
- da ispune upitnik zadovoljstva gosta s dostavljene im poveznice iz prethodnog uvjeta.
Odabirom slanja ispunjenog upitnika organizatoru, osoba ulazi u nagradnu igru. Osoba može ispuniti upitnik samo jednom.
Smatra se da svaki sudionik ispunjavanjem upitnika i sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri.
U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora ili osobe su na bilo koji način povezane s poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

3. Nagrada

Nagrada je ljetovanje u Bluesun Hotels & Resorts Hotelu Elaphusa za dvije osobe u jednoj standard dvokrevetnoj sobi s balkonom na morsku stranu s uslugom polupansiona, u trajanju od sedam dana u terminu od 1.5.2021. do 30.5.2021. Točan termin će se odrediti prema odabiru dobitnika nagradne igre, s time da je dobitnik dužan javiti organizatoru željeni termin ljetovanja najkasnije do 15.3.2021., u protivnom će organizator samostalno odrediti termin u spomenutom razdoblju od 1.5.2021. do 30.5.2021.

Vrijednost nagradne igre iznosi 5.355,00 kn.

Nije moguća zamjena nagrade, niti isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade, kao ni prijenos na treću osobu.

Sudionik nagradnog natječaja ima pravo osvojiti samo jednu glavnu nagradu.

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Izvlačenje dobitnika održat će se u sjedištu organizatora u Zagrebu, Trpinjska 9, dana 16.11.2020. putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Svaki sudionik ima jednake izglede za dobitak te izbor dobitnika ne ovisi o volji organizatora.

Nakon odabira dobitnika, ovlaštena osoba organizatora će ispitati udovoljava li izvučeni dobitnik uvjetima iz ovih pravila. Ako izvučeni dobitnik ne ispunjava sve uvjete iz ovih pravila, organizator će ponoviti izvlačenje dobitnika sve dok ne izvuče dobitnika koji ispunjava uvjete. Ako izvučeni dobitnik ispunjava sve uvjete iz ovih pravila, organizator će ga obavijestiti o osvojenoj nagradi putem njegove e-adrese u roku od 24 sata od izvlačenja.

Dobitnik potvrđuje preuzimanje nagrade u roku od 30 dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi pisanim putem, kao odgovor na e-poruku kojom je obaviješten o dobitku.

Nakon obavještavanja dobitnika, organizator može objaviti na društvenim mrežama i/ili drugim putem da je nagradna igra završena, da je dobitnik izvučen i pozvati sve sudionike da provjere svoju e-poštu. Ime dobitnika organizator neće objaviti bez njegova izričitog pristanka.

6. Sigurnost podataka

Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne podatke koje mu je sudionik dostavio, kao ni za to ako dobitnik ne preuzme nagradu zbog neispravne e-adrese i/ili zbog greške za koju je odgovoran pružatelj usluga e-pošte. Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrade.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.bluesunhotels.com. Organizator u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike..

7. Završne odredbe

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.bluesunhotels.com.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika nagradne igre rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem roku i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija
Klasa: UP/I-460-02/20-01/319
Ur.broj: 513-07-21-01-20-2
Datum: 4. kolovoza 2020.