ONLINE REZERVACIJA

Rezervacijski centar

Telefon: +385 1 3844 288
E-mail: reservations@bluesunhotels.com
Faks: +385 1 3844 177


Nabava, računovodstvo, ostalo...
Telefon: +385 1 6394 285Kontakti/upiti za grupe, alotmane, kongrese:
e-mail: groups@bluesunhotels.com


Besplatni Skype poziv

Pozivi u rezervacijski centar iz inozemstva

Slovenia +38613204510
Austria +4312297568
Great Britain +442036428343
Russia +74995051518
Bosnia and Herzegovina +38755233991
Germany +498944364005
Spain +34910831881
Czech Republic +420255719050
Poland +48222098942
Sweden +46812111103