V skladu z določbo 6. člena Pravilnika o prireditvi nagradnih iger, družba SUNCE HOTELI d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, OIŠ 06916431329 (v nadaljevanju: Organizator) ugotavlja naslednja:

Pravila nagradne igre

Osvojite počitnice na Jadranu

1. Splošne določbe

Namen nagradne igre je spodbujanje obstoječih in bodočih gostov hotela Bluesun k registraciji v program zvestobe Bluesun Rewards, k uporabi storitve neposredne rezervacije namestitve in tudi promocija blagovne znamke Bluesun Hotels & Resorts.

Nagradna igra poteka med turistično sezono 2023, oziroma od 1. 6. 2023 do 2. 10. 2023.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da so starejše od 21 let
  • da so registrirane v program zvestobe Bluesun Rewards
  • da je oseba podala privolitev za sodelovanje v nagradni igri in je navedla e-naslov ter telefonsko številko za prejem obvestila o osvojenem dobitku v nagradni igri

Vsak udeleženec s privolitvijo za sodelovanje v nagradni igri potrjuje, da je bil seznanjen s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Tekmovalec oziroma zvesti član sme sodelovati v nagradni igri s samo eno prijavo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposlenci Organizatorja ali osebe, ki so na kakršen koli način povezane s poslovanjem Organizatorja niti njihovi ožji družinski člani.

3. Nagrada

Nagrada so počitnice v trajanju 6 nočitev za dve osebi z vključenim zajtrkom in večerjo v dvoposteljni sobi Superior, v hotelu Bluesun Elaphusa v Bolu na otoku Braču v terminu od 1. 8. – 7. 8. 2024, odvisno od razpoložljivosti. Točen termin bo določen po tem, ko se oglasi nagrajenec, pri čemer je nagrajenec dolžan sporočiti Organizatorju želeni termin potovanja najkasneje do 1. 4. 2024, v nasprotju šteje, da je izžrebani nagrajenec zavrnil nagrado. Vrednost nagradne igre znaša 2 500 €. Cena parkirnega mesta je vključena. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati izplačilo njene denarne protivrednosti. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Udeleženec nagradne igre je upravičen osvojiti samo eno nagrado.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v sedežu organizatorja v Zagrebu, Radnička cesta 43, dne 3. 10. 2023. prek računalniške aplikacije po metodi naključnega izbora. Vsak udeleženec ima enake možnosti za osvojitev nagrade in izbor nagrajenca ni odvisen od volje organizatorja.

Po izboru nagrajenca, bo pooblaščena oseba organizatorja preverila, ali izžrebani nagrajenec izpolnjuje vse pogoje iz teh pravil in ga bo organizator obvestil o osvojeni nagradi prek njegovega e-naslova v roku 24 ur od žrebanja.

Nagrajenec potrjuje prevzem nagrade v roku tridesetih dni od prejema obvestila o osvojeni nagradi po pisni poti, kot odgovor na e-poročilo, s katerim je bil obveščen o dobitku. Če nagrajenec ne potrdi prejema nagrade v roku 30 dni, ga je Organizator dolžan ponovno obvestiti o dobitku in določiti naknadni rok za prevzem nagrade v trajanju osem dni. Če nagrajenec niti v naknadnem roku ne potrdi prevzema nagrade, izgubi pravico do nagrade, Organizator pa je dolžan o tem obvestiti Ministrstvo za finance.

Po obveščanju nagrajenca lahko Organizator objavi na družbenih omrežjih in/ali po drugi poti, da je nagradna igra zaključena, da je nagrajenec bil izžreban ter povabi vse udeležence, naj preverijo svojo e-pošto. Organizator ne bo objavil imena nagrajenca brez njegove izrecne privolitve.

5. Varnost podatkov

Organizator ni odgovoren za nepopolne in nepravilne podatke, ki mu jih je posredoval udeleženec, niti za to, če nagrajenec ne prevzame nagrade zaradi nepravilnega e-naslova in/ali zaradi napake, za katero je odgovoren ponudnik storitev e-pošte. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvajanju nagradne igre niso odgovorni za možno škodo, ki lahko izhaja iz nagrade.

Nagradna igra se lahko prekine le v primeru, ko nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma katere ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo obveščeni o prekinitvi nagradne igre na spletni strani www.bluesunhotels.com. Organizator v tem primeru ni odgovoren udeležencem za morebitno škodo.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih, povezanih z nagradno igro, oziroma uporabo teh pravil, je končna in zavezuje vse udeležence.

6. Končne določbe

Pravila nagradne igre ob navajanju klase, opravilne številke in datuma izdaje soglasja Ministrstva za finance bodo objavljena na spletni strani www.bluesunhotels.com.

Vse pritožbe in reklamacije udeležencev nagradne igre obravnava Organizator. V primeru, da so pritožbe utemeljene, se jih Organizator zavezuje obravnati v najkrajšem možnem roku in o tem obvestiti udeleženca tekmovanja. V primeru spora je pristojno sodišče v Zagrebu.

Sklep Ministrstva za finance

Klasa: UP/I-460-02/23-01/231

Opr. št.: 513-07-21-01-23-2

Datum: 24.5.2023

Zmagovalka igre je Marijana Jerković. čestitke!

Kontaktirajte nas za prilagojeno ponudbo

Kje boste preživeli počitnice?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska riviera

Tučepi, Makarska riviera

Starigrad-Paklenica

Vse destinacije

Kdaj prihajate v Bluesun?

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Družina

Skupina

Par

Samski

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Odrasli

- +

Otroci

- +

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Posebne Ponudbe Odkrijte namestitev Odkrijte destinacije Odkrijte izkušnjo Odkrijte Bluesun
phone

Pokličite nas

Ustvarite eksluziven pristop do posebnih cen sob v hrvaških hotelih na plaži

Prihranite ure klikanja po spletu

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Zahvaljujemo se za vaše zanimanje za Bluesun Hotels & Resorts Hrvaška

To polje je obvezno

spinner1 spinner2