Pravidla letní reels soutěže

Článek 1. – Obecná ustanovení

Tento dokument stanovuje pravidla a podmínky účasti v soutěži kreativních reels videí (dále jen: SOUTĚŽ KREATIVNÍCH LETNÍCH REELS VIDEÍ) pořádané společností SUNCE HOTELI d.d., Radnička cesta 43, 10 000 Záhřeb, OIB: 06916431329 (dále jen: ORGANIZÁTOR). Účelem soutěže je propagace nabídky a značky Bluesun Hotels & Resorts. Soutěž o ceny trvá od 14.7. 2023 - 16.10.2023, což je uvedeno i v oznámení soutěže o ceny uveřejněném na oficiální instagramové stránce Organizátora.

Článek 2. – Průběh kreativní soutěže a podmínky účasti

Kreativní soutěže se mohou zúčastnit dospělí, kteří jsou uživateli sociální sítě Instagram a souhlasí s pravidly kreativní soutěže. Začátek soutěže bude oznámen příspěvkem na oficiální Instagram stránce Bluesun. Pro účast v kreativní soutěži musí účastníci splnit podmínky uvedené v tomto článku:

Účastníci by měli nahrát reels v kombinaci videí nebo fotografií, které ukazují hotel Bluesun, kde tráví léto a dovolenou v sezóně 2023, a zveřejnit je na Instagramu (veřejně) s označením profilu Bluesun @bluesun_hotels. Pod příspěvek napište stručný dojem z pobytu s hashtagem #bluesunreels. V úvahu se bere více aplikací/reels videí na účastníka. Přihláška výherce bude samozřejmě zkontrolována, zda byl skutečně hostem hotelu Bluesun a požádáme jej o ověřovací údaje. V případě, že výherce není uveden v systému jako host Bluesun, vyhrazujeme si právo výherce diskvalifikovat a vybrat dalšího výherce.

Článek 3. – Cena

Cena zahrnuje dovolenou na 5 nocí se snídaní a večeří v ceně pro 2 osoby v roce 2024 v hotelu Bluesun vybraném vítězem soutěže. Výhru lze využít od otevření vybraného hotelu do 15.7.2024. Výhry není možné vyměňovat, vyplácet v hotovosti ani převádět na třetí osobu. Termíny pobytu závisí na dostupnosti.

Článek 4. Výběr, zveřejnění a oznámení vítězů

Soutěž trvá od 14.7.2023. - 16.10.2023. Organizátor Soutěže vyhlásí výherce dne 17.10.2023. na oficiální stránce Instagramu s výherními reels videi. Výherce je povinen do 30 dnů od vyhlášení výherce zaslat své osobní údaje Organizátorovi prostřednictvím Instagramové schránky (DM). Pokud tak neučiní, má právo se ozvat do dalších 10 dnů poté, pokud se ani poté neozve, bude vybrán jiný výherce.

Osobní údaje, které musí být předloženy:

- jméno a příjmení a e-mailová adresa

V případě, že výherce nepředá Organizátorovi osobní údaje v uvedené lhůtě, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude následně předána. V případě, že zadané osobní údaje výherce nebudou úplné, může Organizátor odmítnout udělení výhry.

Článek 5. Vyzvednutí vyznamenání

Poté, co předá údaje, obdrží výherce informace o tom, jak výhru uplatnit a použít.

Článek 6. – Zabezpečení údajů

Účastníci kreativní soutěže autorizují Organizátora ke zpracování osobních údajů účastníků Soutěže až do odvolání účastníka, a to za účelem informování o kreativní soutěži a pro marketingové účely Organizátora kreativní soutěže. Organizátor se zavazuje nezasílat osobní údaje třetím osobám, s výjimkou partnerů, kteří se přímo podílejí na výherním fondu a kteří osobní údaje potřebují k využití výhry.

Článek 7. – Odpovědnost a právo užívání

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za:

- veškeré důsledky vyplývající z nesprávného použití nebo zneužití podmínek soutěže účastníky kreativní soutěže nebo třetími osobami,

- nežádoucí následky, které účastníci utrpěli v důsledku účasti v soutěži,

- (ne)fungování sociální sítě Instagram a důsledky (ne)fungování, bez ohledu na důvody (ne)fungování,

- (ne)přesnost údajů zaslaných účastníky soutěže.

Organizátor se zavazuje zpracovávat a uchovávat údaje v souladu s platnými předpisy a zákony. Účastník ručí za to, že osoby uvnitř reels videí daly svůj souhlas se sdílením svých osobních údajů obsažených na reels videích s Organizátorem, jakož i souhlas s tím, aby Organizátor reels videa používal za účelem dalších marketingových aktivit bez povinnosti uvedení původního autora reels videa.

Registrací do Kreativní soutěže převádí každý účastník na Organizátora právo používat osobní údaje obsažené v reels videích bez časového nebo územního omezení. Používání zahrnuje práva publikovat a distribuovat publikované reels videa pro propagační účely prostřednictvím jakéhokoli reklamního kanálu zvoleného Organizátorem.

Přihláškou do kreativní soutěže se účastník zaručuje, že je autorem zaslaných reels videí a neodvolatelně a výlučně převádí na Organizátora všechna svá autorská práva k zaslaným reels videím, a to způsobem, že veškerá autorská práva převádí bez časového a územního omezení. Účastník výslovně opravňuje Organizátora k použití zaslaných reels videí k propagačním účelům prostřednictvím jakéhokoli reklamního kanálu zvoleného Organizátorem, zejména prostřednictvím všech elektronických médií, sociálních sítí a všech médií, která budou v budoucnu k propagačním účelům využívána.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a podmínkami účasti v soutěži.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Organizátora, zaměstnanci společností, které se jakýmkoliv způsobem účastní soutěže reels videí nebo jsou jakkoli spojeny s podnikáním Organizátora, jakož i jejich nejbližší rodinní příslušníci.

Organizátor si vyhrazuje právo odstranit zaslaná videa s nevhodným nebo urážlivým obsahem a diskvalifikovat účastníky, kteří nedodržují ustanovení tohoto Pravidel. Pokud diskvalifikace zahrnuje vítězné reels video, cenu vyhrává další soutěžící, jehož reels video je vyhlášeno jako druhé nejlepší.

Článek 8. – Závěrečná ustanovení

Účastníci kreativní soutěže se zříkají práva na jakékoli stížnosti Organizátorovi v souvislosti s účastí v kreativní soutěži (např. ohledně nákladů na účast, neumožnění účasti v kreativní soutěži v souladu s podmínkami účasti). Účastník umožňuje pro účely informování v průběhu soutěže reels videí využívat různé komunikační kanály, jako je telefon, e-mail, upozornění na instagramovém profilu apod. Veškeré stížnosti a reklamace účastníka vyřizuje Organizátor. V případě opodstatněnosti reklamací se Organizátor zavazuje je co nejdříve vyřešit a informovat účastníka soutěže. V případě sporu je příslušný Městský soud v Záhřebu. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel a podmínek účasti v kreativní soutěži. O všech změnách a novinkách bude Organizátor účastníky informovat prostřednictvím oficiálních stránek. Organizátor má právo kreativní soutěž kdykoliv ukončit.

Instagram žádným způsobem nesponzoruje, nepropaguje ani nespravuje vaši hru nebo soutěž.

Instagram není v žádném případě odpovědný za organizaci a realizaci soutěže reels videí a nenese žádnou odpovědnost v případě jakýchkoli sporů.


Vítězem se stává Henriett Várhegyi. Gratulujeme!

Kontaktujte nás ohledně personalizované nabídky

Kde budete trávit dovolenou?

Bol, ostrov Brač

Brela, Makarská riviéra

Tučepi, Makarská riviéra

Starigrad-Paklenica

Všechny destinace

Kdy přijedete do Bluesunu?

Koho přivedete do Bluesun?

Rodina

Skupina

Pár

Jednotlivec

Koho přivedete do Bluesun?

Dospělí

- +

Děti

- +

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Speciální nabídky Objevte ubytování Objevte destinace Objevte zážitky Objevte Bluesun
phone

Zavolejte nám

Získejte exkluzivní přístup ke speciálním cenám pokojů v chorvatských hotelech na pláži

Ušetřete hodiny klikání online

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Děkujeme za váš zájem o Bluesun Hotels & Resorts Croatia

Toto pole je povinné

spinner1 spinner2