V souladu s ustanovením čl. 6 vyhlášky o pořádání her o ceny společnost SUNCE HOTELI dd, Radnička cesta 43, Záhřeb, reg. číslo 06916431329 (dále jen: Pořadatel) určuje následující:

Pravidla soutěže

Vyhrajte dovolenou na Jadranu

1. Obecná ustanovení

Účelem soutěže je povzbudit stávající i budoucí hosty hotelů Bluesun k registraci do Bluesun Rewards věrnostního programu, využití služby přímé rezervace ubytování i propagace značky Bluesun Hotels & Resorts. Slosování o ceny trvá během turistické sezóny 2023, tedy od 1. června 2023. do 2. října 2023.

2. Podmínky účasti ve slosování o ceny

Slosování o ceny se mohou zúčastnit osoby, které kumulativně splňují následující podmínky:

  • že jsou starší 21 let
  • že jsou registrovaní v Bluesun Rewards věrnostního programu
  • že dotyčná osoba udělila souhlas s účastí v soutěži a poskytla e-mailovou adresu a telefonní číslo pro zasílání oznámení o výhře v soutěži

Souhlasem s účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly a podmínkami účasti v soutěži. Soutěžící tedy člen věrnostního klubu se může zúčastnit soutěže pouze s jednou přihláškou. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele nebo osoby jakkoli spojené s podnikáním Pořadatele, jakož i jejich nejbližší rodinní příslušníci.

3. Ocenění

Výhrou je dovolená na 6 nocí pro dvě osoby se snídaní a večeří ve dvoulůžkovém pokoji Superior v Bluesun hotelu Elaphusa v Bolu na ostrově Brač od 1. srpna do 7. srpna 2024 v závislosti na obsazenosti. Přesný termín bude stanoven po oznámení výherce soutěže s tím, že výherce je povinen oznámit Pořadateli požadovaný termín cesty nejpozději do 1. dubna 2024, jinak se má za to, že vybraný vítěz odmítl cenu. Hodnota výherní hry je 2 500 €. Cena parkovacího stání je zahrnuta. Výhru není možné nahradit, ani vyplatit v hotovosti, ani převést na třetí osobu. Účastník soutěže má nárok na výhru pouze jedné ceny.

4. Výběr, zveřejnění a oznámení výherců

Výherce bude slosován v sídle Pořadatele v Záhřebu, Radnička cesta 43, dne 3. října 2023. prostřednictvím počítačové aplikace, metodou náhodného výběru. Každý účastník má stejnou šanci na výhru a výběr výherce nezávisí na vůli Pořadatele.

Po výběru výherce pověřená osoba Pořadatele prověří, zda vylosovaný výherce splňuje požadavky těchto pravidel. Pokud vylosovaný výherce nesplňuje všechny náležitosti těchto pravidel, bude pořadatel losování výherce opakovat, dokud nevylosuje výherce, který splňuje požadavky. Pokud vylosovaný výherce splní všechny náležitosti těchto pravidel, Pořadatel mu do 24 hodin od vylosování oznámí výhru prostřednictvím jeho e-mailové adresy.

Výherce potvrzuje převzetí výhry do třiceti dnů od obdržení vyrozumění o výhře písemně v odpovědi na e-mail informující o výhře. Pokud výherce nepotvrdí převzetí výhry do 30 dnů, je Pořadatel povinen jej o výhře znovu informovat a stanovit následnou osmidenní lhůtu pro uplatnění výhry. Nepotvrdí-li výherce převzetí výhry ani v následném období, ztrácí nárok na výhru, o čemž je Pořadatel povinen informovat Ministerstvo financí.

Po vyrozumění výherce může Pořadatel na sociálních sítích a/nebo jiným způsobem oznámit, že losování o ceny skončilo, že výherce byl vylosován a vyzvat všechny účastníky ke kontrole e-mailu. Pořadatel nezveřejní jméno výherce bez jeho výslovného souhlasu.

6. Zabezpečení dat

Pořadatel nenese odpovědnost za neúplné a nesprávné údaje poskytnuté účastníkem, stejně jako za to, že výherce neobdrží výhru z důvodu nesprávně uvedené e-mailové adresy a/nebo chyby, za kterou odpovídá poskytovatel e-mailových služeb. Pořadatel ani osoby účastnící se slosování nenesou odpovědnost za případné škody, které by mohly z výhry vzniknout.

Soutěž může být přerušena pouze v případě okolností, za které Pořadatel nenese odpovědnost, tedy kterým nemohl zabránit, odstranit nebo se jim vyhnout. O ukončení soutěže budou účastníci informováni na webových stránkách www.bluesunhotels.com. Pořadatel v tomto případě nenese odpovědnost za případné škody účastníkům.

Rozhodnutí Pořadatele o všech otázkách souvisejících se soutěží, tedy použití těchto pravidel, je konečné a závazné pro všechny účastníky.

7. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže včetně třídy, čísla objednávky a data vydání souhlasu Ministerstva financí budou zveřejněna na webových stránkách www.bluesunhotels.com.

Veškeré stížnosti a stížnosti účastníků výherní hry vyřizuje Pořadatel. V případě opodstatněnosti reklamací se Pořadatel zavazuje řešit je v co nejkratším čase a informovat o tom účastníka soutěže. V případě sporu je příslušný soud v Záhřebu.

Rozhodnutí Ministerstva financí

Třída: UP/I-460-02/23-01/231

registrační číslo : 513-07-21-01-23-2

Datum: 24.5.2023

Vítězkou hry je Marijana Jerković. Gratulujeme!

Kontaktujte nás ohledně personalizované nabídky

Kde budete trávit dovolenou?

Bol, ostrov Brač

Brela, Makarská riviéra

Tučepi, Makarská riviéra

Starigrad-Paklenica

Všechny destinace

Kdy přijedete do Bluesunu?

Koho přivedete do Bluesun?

Rodina

Skupina

Pár

Jednotlivec

Koho přivedete do Bluesun?

Dospělí

- +

Děti

- +

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Speciální nabídky Objevte ubytování Objevte destinace Objevte zážitky Objevte Bluesun
phone

Zavolejte nám

Získejte exkluzivní přístup ke speciálním cenám pokojů v chorvatských hotelech na pláži

Ušetřete hodiny klikání online

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Děkujeme za váš zájem o Bluesun Hotels & Resorts Croatia

Toto pole je povinné

spinner1 spinner2