U skladu s odredbom članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, društvo SUNCE HOTELI d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, OIB 06916431329 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća:

Pravila nagradne igre

Osvojite odmor na Jadranu

1. Opće odredbe

Svrha nagradne igre je poticanje postojećih i budućih gostiju Bluesun hotela na registraciju u Bluesun Rewards loyalty program, korištenje usluge izravne rezervacije smještaja kao i promocija brenda Bluesun Hotels & Resorts. Nagradna igra traje za vrijeme turističke sezone 2023., odnosno od 1.06.2023. do 2.10.2023.

2. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su starije od 21 godina
  • da su registrirani u Bluesun Rewards loyalty program
  • da je osoba dala pristanak na sudjelovanje u nagradnoj igri te je dala e-adresu i broj telefona za primanje obavijesti o osvojenoj nagradnoj igri

Svaki sudionik pristankom na sudjelovanje u nagradnoj igri potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri. Natjecatelj odnosno loyalty član u nagradnoj igri smije sudjelovati samo s jednom prijavom. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici Organizatora ili osobe koje su na bilo koji način povezane s poslovanjem Organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji.

3. Nagrada

Nagrada je odmor od 6 noćenja za dvije osobe s uključenim doručkom i večerom u Superior dvokrevetnoj sobi, u Bluesun hotelu Elaphusa u Bolu na otoku Braču u terminu od 1.8.-7.8.2024., ovisno o raspoloživosti. Točan termin će se odrediti po javljanju dobitnika nagradne igre s time da je dobitnik dužan javiti Organizatoru željeni termin putovanja najkasnije do 1.4.2024., u protivnom će se smatrati da je odabrani dobitnik odbio dobitak. Vrijednost nagradne igre iznosi 2.500 €. Cijena parkirnog mjesta je uključena. Nije moguća zamjena nagrade, niti isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade, kao ni prijenos na treću osobu. Sudionik nagradne igre ima pravo osvojiti samo jednu nagradu.

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Izvlačenje dobitnika održat će se u sjedištu organizatora u Zagrebu, Radnička cesta 43, dana 3.10.2023. putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Svaki sudionik ima jednake izglede za dobitak te izbor dobitnika ne ovisi o volji organizatora.

Nakon odabira dobitnika, ovlaštena osoba organizatora će ispitati udovoljava li izvučeni dobitnik uvjetima iz ovih pravila. Ako izvučeni dobitnik ne ispunjava sve uvjete iz ovih pravila, organizator će ponoviti izvlačenje dobitnika sve dok ne izvuče dobitnika koji ispunjava uvjete. Ako izvučeni dobitnik ispunjava sve uvjete iz ovih pravila, organizator će ga obavijestiti o osvojenoj nagradi putem njegove e-adrese u roku od 24 sata od izvlačenja.

Dobitnik potvrđuje preuzimanje nagrade u roku od trideset dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi pisanim putem, kao odgovor na e-poruku kojom je obaviješten o dobitku. Ako dobitnik nagrade ne potvrdi preuzimanje nagrade u roku od 30 dana, Organizator ga je dužan ponovno obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada od osam dana. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne potvrdi preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a Organizator je dužan o tome obavijestiti Ministarstvo financija.

Nakon obavještavanja dobitnika, Organizator može objaviti na društvenim mrežama i/ili drugim putem da je nagradna igra završena, da je dobitnik izvučen i pozvati sve sudionike da provjere svoju e-poštu. Ime dobitnika Organizator neće objaviti bez njegova izričitog pristanka.

6. Sigurnost podataka

Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne podatke koje mu je sudionik dostavio, kao ni za to ako dobitnik ne preuzme nagradu zbog neispravne e-adrese i/ili zbog greške za koju je odgovoran pružatelj usluga e-pošte. Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrade.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.bluesunhotels.com. Organizator u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

7. Završne odredbe

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.bluesunhotels.com.

Sve pritužbe i reklamacije sudionika nagradne igre rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem roku i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija

Klasa: UP/I-460-02/23-01/231

Ur.broj: 513-07-21-01-23-2

Datum: Zagreb, 24. svibnja 2023.

Pobjednica igre je Marijana Jerković. Čestitke!

Kontaktirajte nas za prilagođenu ponudu

Gdje ćete provesti godišnji odmor?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska rivijera

Tučepi, Makarska rivijera

Starigrad-Paklenica

Sve destinacije

Kada dolazite u Bluesun?

Koga dovodite u Bluesun?

Obitelj

Grupa

Par

Samci

Koga dovodite u Bluesun?

Odrasli

- +

Djeca

- +

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Posebne Ponude Otkrijte smještaj Otkrijte destinacije Otkrijte iskustvo Otkrijte Bluesun
phone

Nazovite nas

Ostvarite ekskluzivan pristup posebnim cijenama soba u hrvatskim hotelima na plaži

Uštedite sate klikanja po internetu

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Zahvaljujemo na vašem interesu za Bluesun Hotels & Resorts Hrvatska

Ovo polje je obavezno

spinner1 spinner2