Zgodnie z postanowieniem Art. 6 Rozporządzenia dot. organizacji konkursów z nagrodami, spółka SUNCE HOTELI d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, OIB 06916431329 (dalej: Organizator) ustala, co następuje:

Zasady konkursu z nagrodami

Wygraj wakacje nad Adriatykiem

1. Postanowienia ogólne

Celem konkursu z nagrodami jest motywowanie obecnych i przyszłych gości Bluesun Hotel do zarejestrowania się w programie lojalnościowym Bluesun Rewards, skorzystania z usługi bezpośredniej rezerwacji noclegów, a także sama promocja marki Bluesun Hotels & Resorts. Konkurs odbywa się w sezonie turystycznym 2023, tj. od 1 czerwca 2023 r. do 2 października 2023 r.

2. Warunki udziału w konkursie

W losowaniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają wszystkie niniejsze warunki:

  • mają więcej niż 21 lat
  • są zarejestrowane w programie lojalnościowym Bluesun Rewards
  • wyraziły zgodę na udział w konkursie oraz podały adres e-mailowy i numer telefonu do otrzymywania powiadomień o wygranej w konkursie

Wyrażając zgodę na udział w konkursie, każdy uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i warunkami udziału w konkursie. Biorący udział w konkursie, tj. członek programu lojalnościowego może wziąć udział w konkursie poprzez tylko jedno zgłoszenie. W losowaniu nagród nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby w jakikolwiek sposób związane z działalnością Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

3. Nagroda

Nagrodą jest 6-dniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem i obiadokolacją w pokoju dwuosobowym typu Superior w hotelu Bluesun Elaphusa w miejscowości Bol na wyspie Brač, od 1 do 7 sierpnia 2024 r., w zależności od dostępności. Dokładny termin zostanie ustalony po powiadomieniu zwycięzcy konkursu, z tym że zwycięzca jest zobowiązany powiadomić Organizatora o żądanym terminie podróży najpóźniej do 1 kwietnia 2024 r., w przeciwnym razie zostanie uznane, że wylosowany zwycięzca odmówił przyjęcia nagrody. Wartość nagrody to 2500 €. Cena miejsca parkingowego jest wliczona w cenę. Nie ma możliwości wymiany nagrody, wypłaty nagrody w gotówce, ani przekazania jej osobie trzeciej. Uczestnik konkursu ma prawo do wygrania tylko jednej nagrody.

4. Wybór, publikacja i powiadomienie nagrodzonych

Zwycięzca zostanie wylosowany w siedzibie organizatora w Zagrzebiu, Radnička cesta 43 dnia 3 października 2023 r. przez aplikację komputerową, metodą losowania. Każdy uczestnik ma równe szanse na wygraną, a wybór zwycięzcy nie zależy od woli organizatora.

Po wyłonieniu zwycięzcy osoba upoważniona przez organizatora zweryfikuje, czy wylosowany zwycięzca spełnia wymagania niniejszego regulaminu. Jeżeli wylosowany zwycięzca nie spełnia wszystkich wymogów niniejszego regulaminu, organizator powtórzy losowanie zwycięzcy, aż do wylosowania zwycięzcy spełniającego wszystkie wymagania. Jeżeli wylosowany zwycięzca spełni wszystkie wymagania niniejszego regulaminu, organizator powiadomi go o wygranej drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od losowania.

Zwycięzca potwierdzi drogą pisemną odbiór nagrody w ciągu trzydziestu dni od otrzymania powiadomienia o wygranej, odpowiadając na wiadomość e-mailową informującą go o wygranej. Jeżeli laureat nagrody nie potwierdzi odbioru nagrody w ciągu 30 dni, Organizator jest zobowiązany do ponownego poinformowania go o nagrodzie i wyznaczenia kolejnego ośmiodniowego terminu na odebranie nagrody. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi odbioru nagrody nawet w kolejnym terminie, traci prawo do nagrody, o czym Organizator ma obowiązek poinformować Ministerstwo Finansów.

Po powiadomieniu zwycięzcy Organizator może ogłosić na portalach społecznościowych i/lub w inny sposób, że losowanie nagród zostało zakończone, że zwycięzca został wylosowany i zaprosić wszystkich uczestników do sprawdzenia poczty elektronicznej. Organizator nie opublikuje nazwiska zwycięzcy bez jego wyraźnej zgody.

6. Bezpieczeństwo danych

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne i błędne dane podane przez uczestnika, jak również za nieodebranie nagrody przez zwycięzcę z powodu podania błędnego adresu e-mail i/lub błędu, za który odpowiada dostawca usługi poczty elektronicznej. Organizator oraz osoby biorące udział w losowaniu nagród nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody mogące wyniknąć z nagrody.

Losowanie może zostać przerwane jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności, to jest takich, którym nie mógł zapobiec, wyeliminować lub uniknąć. O zakończeniu losowania uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej www.bluesunhotels.com. W takim przypadku organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom.

Decyzja organizatora we wszystkich kwestiach związanych z losowaniem nagród, tj. stosowania niniejszego regulaminu, jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu, w tym klasa, numer zamówienia oraz data wydania zgody Ministerstwa Finansów, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bluesunhotels.com.

Wszelkie reklamacje i reklamacje uczestników konkursu rozpatruje Organizator. W przypadku uznania reklamacji za zasadną organizator zobowiązuje się do ich jak najszybszego rozstrzygnięcia i poinformowania o tym uczestnika przetargu. W przypadku sporu właściwy jest sąd w Zagrzebiu.

Decyzja Ministerstwa Finansów

Klasa: UP/I-460-02/23-01/231

Numer rej.: 513-07-21-01-23-2

Data: 24.5.2023

Zwycięzcą meczu została Marijana Jerković. Gratulacje!

Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej oferty

Gdzie spędzisz wakacje?

Bol, wyspa Brač

Brela, Riwiera Makarska

Tučepi, Riwiera Makarska

Starigrad-Paklenica

Minden úticél

Kiedy planujesz przyjazd do Bluesun?

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Rodzina

Grupa

Para

Singiel

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Dorośli

- +

Dzieci

- +

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Oferty specjalne Odkryj zakwaterowanie Odkryj destynacje Odkryj doświadczenie Odkryj Bluesun
phone

Zadzwoń do nas

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do specjalnych cen za pokoje w chorwackich hotelach na plaży

Zaoszczędź godziny klikania na w sieci

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Dziękujemy za zainteresowanie Bluesun Hotels & Resorts Chorwacja

Pole obowiązkowe

spinner1 spinner2