ONLINE REZERVACE

  • Okamžité potvrzení
  • 100% bezpečné
  • Platba v hotelu
Hosté/Propagačni kod

Zvolte počet hostů

- +
 
- +
 

Věk dítěte (let)

-  
-  
-  
-  

Summer Special slevy až 30%

Bol

 

Slunce, stíny stoletých borovic, pláž Zlatni rat a magický duh dalmatských uliček zvaných “kaly“, které se mísí s vřavou mondénního letoviska a surfařského útočiště – to je příběh o Bolu.

Toto pitoreskní městečko bylo kdysi místem vinařů, rybářů a námořníků, a dodnes zůstalo jedinou pobřežní osadou na jižní straně ostrova Brače.

Krásné Bolské pláže z bílého písku, a zvláště pak pláž Zlatni rat, přitahují svou prostranností a krásou.

Zlatni rat se táhne téměř kolmo do moře, a v závislosti na působení větrů mění svůj tvar a polohu jako by byla z tekutého zlata. Její elegance a přitažlivost udělaly z pláže symbol ostrova i přímořského Chorvatska, a přivedly ji na titulní stránky prestižních světových tiskovin.


Z významnějších pamětihodností se zde nacházejí svatyně a urbánní struktura Bolu.

Na poloostrůvku Glavica, z východní strany města, je svatyně již více než tisíc let. Dominikánský klášter byl vybudován roku 1475 a v jeho kostele sv. Panny Marie Dobrotivé jsou cenná díla z doby renesance a baroka.

Urbánní struktura Bolu sestává z gotického letního sídla u vlnolamu, kostelíku sv. Ante, renesančně-barokního paláce, barokního župního kostela a někdejšího fortifikačního objektu Kaštil.

Znamenitá je Bolská galerie Branko Dešković v renesančně-barokním paláci, která představuje významnější díla chorvatského moderního umění.

Bol je jediná osada na jižní straně ostrova a oplývá plážemi z bílého písku.

V Bolu doporučujeme navštívit:

Galerii Branislav Dešković

Galerie, která byla založena roku 1963, se nachází v paláci renesančně-barokního stylu. Expozice zahrnuje více než 400 děl od padesátky autorů spjatých s přímořským krajem, jako je Ignjat Job, který maloval četné krajinomalby a kompozice, ze kterých je cítit blahodárný vliv bračské krajiny a lidí, žár slunce, modř moře a zeleň korun olivovníků...

Muzeum dominikánského kláštera

Toto Bolské muzeum, založené v 60. letech 19. století, obsahuje po staletí shromažďované drahocennosti jako jsou četné dokumenty, církevní knihy, umělecká díla, obřadní pomůcky, archivní materiály (dopisy, darovací listiny, notářské smlouvy, papežská prohlášení spjatá s bolským klášterem) a rukopisy bračských spisovatelů. Zvláště je třeba zdůraznit cenné obrazy Bohorodičky s Dítětem a svatými, díla jednoho z největších italských malířů renesance, Benátčana Jacopa Tintoretta.

Oblázkovou pláž a mys Zlatni Rat

Nejčastějším motivem na chorvatských pohlednicích je Zlatni rat, nejvýznačnější a největší pláž, ve tvaru labutího krku, která se táhne 500 metrů kolmo do moře. Vyhlášená pláž je pohyblivá jako tekuté zlato, konstantně mění tvar pod vlivem větru a mořských proudů, které ji formují na jednu nebo druhou stranu. Pro svou mimořádnou krásu s specifický tvar se stala ochrannou známkou Bolu a Chorvatska.