Článek 1.: O věrnostním programu obecně

Bluesun Rewards je věrnostní program (dále jen: Program) spravovaný společností Sunce hoteli d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Radnička cesta 43, Záhřeb, identifikační číslo OIB: 06916431329 (dále jen: Společnost). Účelem Programu je odměňování věrnosti uživatelů služeb poskytovaných Společností, nicméně Program nemá znaky výherní hry. Každý účastník Programu, který splní určité podmínky, získává nárok na nejrůznější výhody. Seznam služeb, které jsou v Programu zahrnuty, lze nalézt na následujícím odkazu:

https://www.bluesunhotels.com/cz/ostatni/bluesun-rewards

Program je realizován prostřednictvím následujících úrovní členství:

 • Bronze Member,
 • Silver Member,
 • Gold Member,
 • Platinum Member.

Každá z výše uvedených úrovní nabízí příslušné odměny a výhody. Členství je podmíněno splněním podmínek stanovených v čl. 2. těchto Pravidel a je bezplatné. Členové získávají práva a výhody z Programu výhradně na základě počtu přenocování v některém z ubytovacích zařízení Společnosti, jež se Programu účastní.

SEZNAM ZAŘÍZENÍ ZAHRNUTÝCH DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

 1. Bluesun hotel Elaphusa Bol, ostrov Brač
 2. Bluesun hotel Borak Bol, ostrov Brač
 3. Bluesun Holiday Village Bonaca Bol, ostrov Brač
 4. Bluesun Holiday Village Alan Starigrad-Paklenica
 5. Camping Paklenica Starigrad-Paklenica
 6. Bluesun hotel Berulia Brela
 7. Bluesun hotel Maestral Brela
 8. Bluesun hotel Soline Brela
 9. Bluesun hotel Marina Brela
 10. Bluesun hotel Mala Berulia Brela
 11. Bluesun Holiday Village Afrodita Tučepi
 12. Bluesun hotel Alga Tučepi
 13. Bluesun hotel Neptun Tučepi
 14. Heritage Hotel Kaštelet Tučepi

Společnost si vyhrazuje právo tento seznam zařízení kdykoli změnit.

Článek 2.: Podmínky členství a jeho vzniku

Členem Programu se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, a to bez ohledu na její státní občanství.

Členství v programu se vyřizuje:

 • online

- při rezervaci ubytování prostřednictvím oficiálních internetových stránek Společnosti,

- vyplněním přihlášky prostřednictvím online formuláře (https://www.bluesunhotels.com/cz/?showLogin=true) na oficiálních internetových stránkách Společnosti,

 • přímo při kontaktu se zaměstnancem Společnosti

- prostřednictvím agenta Rezervačního centra.

Při vyplňování přihlášky do Programu je uživatel povinen vyplnit všechna povinná pole: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

Každý člen je povinen informovat Společnost o změně svých osobních údajů, které v přihlášce původně uvedl. Společnost nepřebírá vůči členovi věrnostního programu žádnou odpovědnost za nemožnost využít výhody Programu v případě, že člen Věrnostního programu uvedl údaje nesprávné nebo neúplné.

Před dokončením procesu založení členství bude uživatel seznámen těmito Pravidly stejně jako s Pravidly ochrany osobních údajů, které obdrží prostřednictvím e-mailu.

Proces založení členství je dokončen poté, co uživatel své členství potvrdí prostřednictvím odkazu, který po vyplnění přihlášky obdrží na svou e-mailovou adresu.

Článek 3.: Uživatelský účet

Každý člen má nárok na jeden uživatelský účet. Uživatelský účet je přístupný po přihlášení z oficiální webové stránky Společnosti. Při prvním přihlášení ke svému uživatelskému účtu si člen Programu musí vytvořit své heslo.

Pokud člen Programu své heslo zapomene, může jej kdykoli při on-line přihlášení do věrnostního programu resetovat, a to na webové stránce http://bluesunhotels.com/cz/site/register kliknutím na možnost „Zapomněli jste své heslo?“, po čemž se stačí řídit dalšími pokyny.

V uživatelském účtu jsou viditelné následující údaje:

 • členský profil s osobními údaji, které mohou členové kdykoli měnit,
 • aktuální úroveň členství,
 • dostupná práva a výhody v rámci Programu,
 • aktivní rezervace,
 • výhody a propagační nabídky.

Uživatelský účet není platebním prostředkem a může jej používat pouze Člen, s jehož členstvím je tento účet propojen. Člen nemůže zmocnit třetí osobu k užívání účtu ani práv z něj vyplývajících, stejně jako nemůže práva nabytá prostřednictvím Programu převést na třetí osobu.

Člen je odpovědný za veškeré úkony související s jeho uživatelským účtem, přičemž Společnost si vyhrazuje právo účet deaktivovat, pokud Člen účet nepoužívá v souladu s těmito Pravidly, což by mohlo mít za následek také ztrátu nároku na nevyužité výhody.

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli neoprávněné využití výhod související s kompromitováním uživatelských účtů.

Člen Programu nemůže pomocí svých členských údajů a dostupných výhod rezervovat ubytování pro své přátele ani rodinu a tímto způsobem se nemůže ani domáhat práva na nové výhody, tj. aniž by s nimi v takto zarezervovaném ubytování bydlel.

Člen má právo podat žádost o dodatečné uznání výhod na základě členství v případě, že se domnívá, že některé výhody, na které měl v souladu s těmito Pravidly nárok, nebyly uznány. Žádost se podává na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Žádost vyřizuje a rozhodnutí činí vedoucí Rezervačního centra, který je povinen zaslat písemné vyrozumění žádosti do 10 dnů od jejího obdržení. Kromě osobních údajů člena, které jsou nutné pro identifikaci, musí žádost obsahovat také příslušné číslo rezervace daného ubytování v hotelu.

Článek 4.: Úrovně členství

Program zahr uje celkem čtyři úrovně členství s příslušnými výhodami:

1. BRONZE MEMBER

Vztahuje se na všechny nově registrované členy, kteří dosud neabsolvovali 10 noclehy v některém ze zařízení Společnosti, jež jsou do Programu zahrnuta. Členové této úrovně mají při rezervování ubytování nárok na dodatečnou 5% slevu.

2. SILVER MEMBER

Vztahuje se na členy Programu, kteří od data začlenění se do Programu strávili v ubytovacích zařízeních Společnosti alespoň 10 noci. Členové spadající do této úrovně mají při rezervování ubytování nárok na dodatečnou slevu ve výši 5 % a dále na bezplatný upgrade na pokoj vyšší kategorie (dle dostupnosti), na welcome drink při příjezdu do ubytovacího zařízení a také na dárek na uvítanou, který na ně bude v ubytovací jednotce čekat.

3. GOLD MEMBER

Vztahuje se na členy Programu, kteří od data začlenění se do Programu strávili v ubytovacích zařízeních Společnosti alespoň 20 nocí. Členové spadající do této úrovně mají při rezervování ubytování nárok na dodatečnou slevu ve výši 5 % a dále na bezplatný upgrade na pokoj vyšší kategorie (dle dostupnosti), na welcome drink při příjezdu do ubytovacího zařízení, na dárek na uvítanou, který na ně bude v ubytovací jednotce čekat, na slevu ve výši 10 % ve kterékoli à la carte restauraci Společnosti stejně jako na 10% slevu z cen wellness a spa služeb ve všech ubytovacích zařízeních Společnosti.

4. PLATINUM MEMBER

Vztahuje se na členy Programu, kteří od data začlenění se do Programu strávili v ubytovacích zařízení Společnosti alespoň 40 nocí. Členové spadající do této úrovně mají při rezervování ubytování nárok na dodatečnou slevu ve výši 5 % a dále mohou využít bezplatný upgrade na pokoj vyšší kategorie (dle dostupnosti), předčasný check-in / pozdní check-out (v závislosti na dostupnosti), bezplatnou změnu večeře v rámci polopenze programu Dine Around, welcome drink při příjezdu do ubytovacího zařízení, dárek na uvítanou, který na ně bude v ubytovací jednotce čekat, minibar v ubytovací jednotce zdarma (s obsahem, který na místě najdou, doplňování minibaru je účtováno dle platného ceníku), slevu ve výši 10 % v kterékoli à la carte restauraci a baru Společnosti a dále 10 % slevu na wellness a SPA služby v kterémkoli ubytovacím zařízení Společnosti.

Článek 5.: Uplatňování a využívání práva na výhody

Členové mají nárok na práva a výhody z Programu registrací svého uživatelského účtu prostřednictvím oficiálních webových stránek Společnosti. Nocováním v ubytovacích zařízeních Společnosti, která se účastní Programu, získávají členové práva a výhody odpovídající úrovně jejich členství.

Poté, co člen dosáhne určitého počtu přenocování, tj. poté, co splní podmínky pro využívání příslušných práv a výhod, může tato práva a výhody začít využívat při příští rezervaci ubytování, tj. v okamžiku check-outu z ubytovacího zařízení.

Pokud člen ne dosáhne potřebný počet nocí, tzn. pokud v průběhu 3 let nepostoupí na vyšší úroveň členství, ztrácí nárok na využívání práv a výhod dosažené úrovně a jeho členský status se resetuje na předchozí úroveň a noclehy se započítávají od začátku. Pokud člen nestráví v ubytování žádný nocleh během 3 let, jeho status se resetuje na výchozí úroveň (Bronze member) a noclehy se započítávají od začátku. Toto ustanovení se nevztahuje na členy, kteří patří do nejvyšší úrovně členství (Platinum member).

Slevy, kterých člen programu dosáhne v rámci úrovně svého členství (pokud není výslovně uvedeno jinak), se neslučují s jinými akcemi a slevami týkajícími se stejných služeb.

Získaná práva ani výhody nelze směňovat za peníze a nelze je převádět na třetí osoby. V případě užívání Programu v rozporu s těmito Pravidly příslušný člen nabytá práva a výhody ztrácí, přičemž je nemůže převést na třetí osobu.

Pokud se v jedné ubytovací jednotce ubytují dva členové Programu, neznamená to, že mají právo na dvojnásobné výhody. Nárok na příslušné výhody může uplatnit pouze ten člen, prostřednictvím jehož uživatelského účtu byla rezervace pobytu provedena. Každý člen Programu má však právo během pobytu s jiným členem využívat práva a výhody, jež mu coby členovi v rámci dosažené úrovně členství náleží (slevy v à la carte restauracích, SPA a wellness centrech apod.).

Článek 6.: Evidence nocování

Počet nocí, které daný člen v ubytovacích zařízeních strávil, se eviduje následujícími způsoby:

 • telefonicky na čísle +385 1 38 44 288,
 • prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected],
 • komunikací prostřednictvím Live Chatu na webu nebo aplikace WhatsApp,
 • přímou komunikací s agenty rezervačního centra,
 • přímou rezervací provedenou na webu www.bluesunhotels.com,
 • přímou komunikací se zaměstnancem recepce daného ubytovacího zařízení

Noci, jež daný člen v ubytovacím zařízení strávil, se neevidují v následujících případech:

 • pokud byla nocování realizována zdarma nebo v rámci kompenzace (soutěž o ceny, dohoda o náhradě či další způsoby),
 • pokud byla přenocování realizována prostřednictvím jiných prodejních kanálů; prostřednictvím cestovních kanceláří či jiných turistických agentur (např. Booking.com atd.),
 • v případě nedostavení se či zrušení rezervace.

Článek 7.: Ochrana soukromí a osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, které společnost Bluesun od členů věrnostního programu shromažďuje, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, jež naleznete na webových stránkách.

Článek 8.: Ukončení členství

Každý člen Programu může své členství v Programu kdykoli ukončit, a to prostřednictvím on-line rozhraní určeného pro členy věrnostního programu, tj. zasláním oznámení na email: [email protected], zatelefonováním na číslo +385 1 38 44 288 nebo prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu Sunce Hoteli d.d., Radnička cesta 43, 10 000 Záhřeb.

Členství se ruší okamžikem doručení oznámení o jeho zrušení. Zrušením členství pozbývají platnosti všechna práva a výhody, které daný člen v rámci Věrnostního programu získal. V případě úmrtí člena Programu nelze nabytá práva a výhody převést na třetí osobu. Získaná práva a výhody budou v takovém případě automaticky zrušeny a uživatelské údaje zesnulého člena vymazány.

Článek 9.: Odmítnutí odpovědnosti

Společnost nepřebírá odpovědnost za hmotné ani nehmotné škody způsobené využíváním práv a výhod, které z tohoto věrnostního programu vyplývají, a to v případě:

a) opomenutí, kterého se dopustil člen, což mu znemožnilo výkon práv a výhod z tohoto Programu,

b) chyby v systému,

c) zásahu vyšší moci,

d) nesprávnosti či nepřesnosti údajů, které člen Programu poskytl.

Článek 10.: Závěrečná ustanovení

Veškeré případné spory mezi Společností a členem Programu související s výkladem ustanovení a aplikací těchto Pravidel budou nejprve řešeny smírnou cestou. Pro případy, kdy to nebude možné, je dohodnuta příslušnost příslušného soudu v Záhřebu.

Tato Pravidla mohou podléhat změnám. Všechny významné změny těchto Pravidel, které se budou týkat změn podmínek členství nebo změn podmínek úrovní věrnosti tohoto Programu, budou veřejně oznámeny na oficiálních stránkách Společnosti https://www.bluesunhotels.com/ . Členové Programu budou o změnách těchto Pravidel informováni individuálně prostřednictvím e-mailové adresy, kterou použili při své registraci a stejným způsobem budou moct udělit souhlas s dalším členstvím v Programu. Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty ani škody, které by mohly Členům v důsledku výše uvedených změn vzniknout.

Tato Pravidla vstupují v platnost dnem jejich přijetí.

V Záhřebu dne 24. 6. 2023

SUNCE HOTELI d.d.

Kontaktujte nás ohledně personalizované nabídky

Kde budete trávit dovolenou?

Bol, ostrov Brač

Brela, Makarská riviéra

Tučepi, Makarská riviéra

Starigrad-Paklenica

Všechny destinace

Kdy přijedete do Bluesunu?

Koho přivedete do Bluesun?

Rodina

Skupina

Pár

Jednotlivec

Koho přivedete do Bluesun?

Dospělí

- +

Děti

- +

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Speciální nabídky Objevte ubytování Objevte destinace Objevte zážitky Objevte Bluesun
phone

Zavolejte nám

Získejte exkluzivní přístup ke speciálním cenám pokojů v chorvatských hotelech na pláži

Ušetřete hodiny klikání online

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Děkujeme za váš zájem o Bluesun Hotels & Resorts Croatia

Toto pole je povinné

spinner1 spinner2