Artykuł 1.: Ogólnie o programie lojalnościowym

Bluesun Rewards to program lojalnościowy (dalej: Program) realizowany przez spółkę Sunce hoteli d.d. za turizam i ugostiteljstvo, Radnička cesta 43, Zagreb, OIB: 06916431329. (dalej: Spółka) Celem Programu jest nagradzanie lojalności użytkowników usług świadczonych przez Spółkę, nie ma on jednak charakteru konkursu. Każdy członek Programu, który spełni określone warunki, nabywa prawo do różnych benefitów. Lista usług objętych Programem znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.bluesunhotels.com/pl/inny/bluesun-rewards

Program jest realizowany poprzez następujące poziomy członkostwa:

 1. Bronze Member,
 2. Silver Member,
 3. Gold Member,
 4. Platinum Member

Każdy z powyższych poziomów oferuje określone nagrody i benefity. Członkiem programu można zostać, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Art. 2 niniejszego Regulaminu, a przystąpienie do programu jest bezpłatne. Członkowie korzystają z praw i benefitów Programu wyłącznie w oparciu o liczbę zrealizowanych noclegów w jednym z obiektów noclegowych Spółki, które są objęte Programem.

LISTA OBIEKTÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM

 1. Bluesun hotel Elaphusa Bol, wyspa Brač
 2. Bluesun hotel Borak Bol, wyspa Brač
 3. Bluesun Holiday Village Bonaca Bol, wyspa Brač
 4. Bluesun Holiday Village Alan Starigrad-Paklenica
 5. Camping Paklenica Starigrad-Paklenica
 6. Bluesun hotel Berulia Brela
 7. Bluesun hotel Maestral Brela
 8. Bluesun hotel Soline Brela
 9. Bluesun hotel Marina Brela
 10. Bluesun hotel Mala Berulia Brela
 11. Bluesun Holiday Village Afrodita Tučepi
 12. Bluesun hotel Alga Tučepi
 13. Bluesun hotel Neptun Tučepi
 14. Heritage Hotel Kaštelet Tučepi
 15. Bluesun hotel Jadran, Tučepi

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany listy obiektów w dowolnym momencie.

Artykuł 2.: Warunki członkostwa i przystąpienia do programu

Członkiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat; niezależnie od obywatelstwa.

Członkostwo w programie może być inicjowane:

 • online

- przy rezerwacji zakwaterowania za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Spółki

- poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online (https://www.bluesunhotels.com/pl/?showLogin=true) na oficjalnej stronie internetowej Spółki

 • bezpośrednio przy kontakcie z pracownikiem Spółki

- za pośrednictwem Agenta w Centrum Rezerwacji

Wypełniając formularz zgłoszeniowy do Programu, użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól: podania imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mailowego.

Każdy członek ma obowiązek poinformować Spółkę w przypadku zmiany jego danych osobowych, które podał w formularzu zgłoszeniowym. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec członka Programu lojalnościowego za brak możliwości skorzystania z korzyści wynikających z Programu w przypadku podania przez członka Programu lojalnościowego nieprawidłowych lub niepełnych danych.

Użytkownik przed zakończeniem procesu członkostwa zapozna się z niniejszym Regulaminem oraz Zasadami Ochrony Danych Osobowych, które otrzyma na adres e-mailowy. Proces zakładania członkostwa zostaje zakończony po potwierdzeniu członkostwa przez użytkownika za pomocą linku, który otrzyma na swój adres e-mailowy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Artykuł 3.: Konto użytkownika

Każdy z członków programu ma prawo do jednego konta użytkownika. Dostęp do konta użytkownika możliwy jest poprzez zalogowanie na oficjalnej stronie internetowej Spółki.

Przy pierwszym logowaniu do konta, członek programu jest zobowiązany do utworzenia swojego hasła. Jeśli członek programu zapomni hasła, zawsze może je zresetować, próbując zalogować się do programu lojalnościowego online pod adresem: http://bluesunhotels.com/pl/site/register klikając „Nie pamiętasz hasła?” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Na koncie użytkownika są widoczne:

 • profil członkowski z danymi osobowymi, które mogą być zmieniane przez członka programu o każdej porze,
 • aktualny poziom członkostwa,
 • zrealizowane prawa i benefity w ramach Programu,
 • aktywne rezerwacje,
 • benefity i oferty specjalne.

Konto użytkownika nie jest środkiem płatności, a może z niego korzystać wyłącznie Członek programu będący właścicielem tego konto. Członek programu nie może upoważnić osoby trzeciej do korzystania z konta użytkownika ani do praw wynikających z członkowstwa, ani też nie może przenieść na trzecią osobę praw i benefitów wynikających z Programu.

Członek ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z jego kontem użytkownika, a Spółka zastrzega sobie prawo do deaktywacji konta, jeżeli Członek nie korzysta z konta zgodnie z niniejszym Regulaminem, co skutkuje utratą prawa do niewykorzystanych benefitów.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane korzystanie z benefitów związanych z przejętymi kontami użytkowników.

Członek Programu nie może zarezerwować noclegu dla swoich przyjaciół lub członków rodziny, korzystając z członkostwa i dostępnych nabytych benefitów, ani też zyskiwać w ten sposób praw do nowych benefitów, bez przebywania z tymi osobami w zarezerwowanej jednostce zakwaterowania.

Członek ma prawo złożyć wniosek o późniejsze uznanie benefitów wynikających z członkostwa, jeśli uważa, że niektóre benefitów nie zostały przyznane zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wniosek składany jest na następujący adres e-mailowy:

[email protected]

Wniosek rozpatrywany jest i rozstrzygany przez kierownika Centrum Rezerwacji, który jest zobowiązany do przesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania. Poza danymi osobowymi członka, które są niezbędne do jego identyfikacji, wniosek musi zawierać stosowny numer rezerwacji zakwaterowania.

Artykuł 4.: Poziomy członkostwa

Program składa się z czterech poziomów członkostwa z różnymi benefitami:

1. BRONZE MEMBER

Dotyczy wszystkich nowo zarejestrowanych członków, którzy nie zrealizowali jeszcze 10 noclegów w jednym z obiektów Spółki objętych Programem. Członkom tego poziomu przysługuje zniżka na rezerwacje noclegów w wysokości dodatkowych 5%.

2. SILVER MEMBER

Dotyczy członków Programu, którzy od daty przystąpienia do Programu zrealizowali minimum 10 noclegów w którymkolwiek z obiektów noclegowych Spółki. Członkom tego poziomu przysługuje zniżka na rezerwacje noclegów w wysokości dodatkowych 5%, bezpłatna zmiana na jednostkę noclegową o wyższej kategorii (w miarę dostępności), a także napój powitalny po przybyciu do obiektu noclegowego oraz powitanie w pokoju.

3. GOLD MEMBER

Dotyczy członków Programu, którzy od daty przystąpienia do Programu zrealizowali co najmniej 20 noclegów w którymkolwiek z obiektów noclegowych Spółki. Członkom tego poziomu przysługuje zniżka na rezerwacje noclegów w wysokości dodatkowych 5%, bezpłatna zmiana na jednostkę noclegową o wyższej kategorii (w zależności od dostępności), a także napój powitalny po przybyciu do obiektu noclegowego oraz powitanie w pokoju, 10% rabatu w dowolnej restauracji a la carte Spółki oraz 10% rabatu na usługi wellness i SPA w dowolnym obiekcie noclegowym Spółki.

4. PLATINUM MEMBER

Dotyczy członków Programu, którzy od daty przystąpienia do Programu zrealizowali minimum 40 noclegów w którymkolwiek z obiektów noclegowych Spółki. Członkom tego poziomu przysługuje zniżka na rezerwacje noclegów w wysokości dodatkowych 5%, bezpłatna zmiana na jednostkę noclegową o wyższej kategorii (w miarę dostępności), wcześniejszy check-in/ późny check-out (w zależności od dostępności), napój powitalny po przybyciu do obiektu noclegowego oraz powitanie w pokoju, bezpłatny minibar w kwaterze (zawartość zastana przy wejściu do kwatery, doładowanie jest dodatkowo płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem), zniżka w wysokości 10% w dowolnej restauracji a la carte i barach Spółki oraz 10% zniżki na usługi wellness i SPA w dowolnym obiekcie noclegowym Spółki.

Artykuł 5.: Realizacja i korzystanie z prawa do benefitów

Rejestrując konto użytkownika na oficjalnej stronie internetowej Spółki Członkowie zyskują prawa i benefity wynikające z programu. Członkowie dzięki realizowanym noclegom w obiektach noclegowych Spółki objętych Programem nabywają prawa i benefity w zależności od poziomu członkostwa, do jakiego należą.

Członek Programu, po zrealizowaniu określonej liczby noclegów, czyli po spełnieniu warunków do korzystania z praw i świadczeń, może z nich skorzystać przy kolejnej rezerwacji noclegu, w momencie wymeldowania z obiektu noclegowego.

Jeżeli członek programy nie zrealizuje wymaganej liczby noclegów, tj. nie przejdzie na wyższy poziom członkostwa w ciągu 3 lat, traci prawo do korzystania z praw i benefitów wynikających z osiągniętego poziomu, a jego status członka zostaje resetowany do niższego poziomu, a noclegi są rejestrowane ponownie od tego poziomu. Jeśli członek nie wykorzysta ani jednego noclegu w ciągu 3 lat, jego status zostaje zresetowany do poziomu początkowego (członek Bronze) i w takim przypadku noclego są rejestrowane od początku. Niniejsze postanowienie nie dotyczy członków, którzy należą do najwyższego poziomu członkostwa (członek Platinum).

Zniżki, które członek programu uzyskuje w ramach swojego poziomu członkostwa, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nie łączą się z innymi akcjami promocjyjnymi tej samej usługi.

Zgromadzone prawa i benefity nie mogą zostać wymienione na środki pieniężne i nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. W przypadku korzystania z Programu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, członek traci nabyte prawa i benefity, których nie można przenieść na osobę trzecią.

W przypadku pobytu dwóch uczestników Programu w jednej jednostce noclegowej nie przysługuje im prawo do podwójnych benefitów. Prawo do benefitu przysługuje wyłącznie członkowi, czyjego konto użytkownika zostało wykorzystane do rezerwacji pobytu. Jednakże każdy uczestnik Programu ma prawo, przebywając u innego członka, korzystać z innych uprawnień i benefitów przysługujących mu jako członkowi w ramach osiągniętego poziomu członkostwa (zniżki w restauracjach a la carte, centrach SPA i wellness itp. ).

Artykuł 6.: Ewidencja nocelgów

Liczba noclegów zrealizowanych przez danego Członka Programu może być sprawdzana w poniższy sposób:

 • Telefonicznie pod numerem +385 1 38 44 288
 • Przez e-mail [email protected]
 • Przez komunikatory Live Chat web lub WhatsApp Spółki
 • Bezpośrednio poprzez kontakt z agentami Centrum Rezerwacji
 • Poprzez rezerwację na stronie internetowej Spółki www.bluesunhotels.com
 • Bezpośrednio poprzez kontakt z pracownikiem recepcji obiektu noclegowego.

Noclegi zrealizowane przez danego członka nie są rejestrowane w następujących przypadkach:

 • Jeżeli noclegi były realizowane nieodpłatnie lub poprzez kompensację (konkurs z nagrodami, umowa kompensacyjna i inne metody)
 • Jeżeli noclegi rezerwowane były za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży; za pośrednictwem touroperatorów i innych agencji podróży (np. Booking.com itp.)
 • W przypadku niepojawienia się lub anulowania rezerwacji.

Artykuł 7.: Ochrona prywatności i danych osobowych

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez Bluesun od członków programu lojalnościowego regulowana jest przez Politykę Prywatności, której tekst można znaleźć na stronie internetowej.

Artykuł 8.: Likwidacja członkostwa

Każdy członek Programu może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Programie za pośrednictwem internetowego interfejsu dla członków programu lojalnościowego, wysyłając powiadomienie na adres e-mail: [email protected], dzwoniąc pod numer +385 1 38 44 288 lub wysyłając list polecony na adres Sunce Hoteli d.d., Radnička cesta 43, 10 000 Zagrzeb.

Członkostwo zostaje anulowane w momencie otrzymania wniosku o anulowanie. Z chwilą rezygnacji wszelkie prawa i korzyści nabyte przez członka w ramach Programu lojalnościowego przestają obowiązywać. W przypadku śmierci członka Programu nabyte prawa i korzyści nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, nabyte prawa i korzyści zostaną automatycznie anulowane, a dane użytkownika zmarłego członka zostaną usunięte.

Artykuł 9.: Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niemajątkowe spowodowane korzystaniem z praw i korzyści wynikających z tego programu lojalnościowego:

a) z powodu zaniechania członka, które uniemożliwiło mu korzystanie z praw i korzyści wynikających z tego programu

b) z powodu błędu w systemie

c) z powodu działania siły wyższej

d) poprawność lub dokładność danych przekazanych mu przez uczestnika programu.

Artykuł 10.: Postanowienia końcowe

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Spółką a członkiem programu związane z interpretacją postanowień i stosowaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze porozumienia. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, właściwy jest sąd w Zagrzebiu.

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie istotne zmiany niniejszego Regulaminu, które dotyczą zmian warunków członkostwa lub zmian warunków poziomów tego Programu, zostaną publicznie ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Spółki https://www.bluesunhotels.com/. Członkowie Programu zostaną indywidualnie powiadomieni o zmianach w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem adresu e-mailowego, na który zarejestrowali się jako członkowie i w ten sposób wyrażą zgodę na dalsze członkostwo w Programie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Członków w momencie wejścia w życie wyżej wymienionych zmian.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

W Zagrzebiu, 24.06.2023 roku

SUNCE HOTELI d.d.

Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej oferty

Gdzie spędzisz wakacje?

Bol, wyspa Brač

Brela, Riwiera Makarska

Tučepi, Riwiera Makarska

Starigrad-Paklenica

Minden úticél

Kiedy planujesz przyjazd do Bluesun?

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Rodzina

Grupa

Para

Singiel

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Dorośli

- +

Dzieci

- +

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Oferty specjalne Odkryj zakwaterowanie Odkryj destynacje Odkryj doświadczenie Odkryj Bluesun
phone

Zadzwoń do nas

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do specjalnych cen za pokoje w chorwackich hotelach na plaży

Zaoszczędź godziny klikania na w sieci

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Dziękujemy za zainteresowanie Bluesun Hotels & Resorts Chorwacja

Pole obowiązkowe

spinner1 spinner2