1. člen: Na splošno o programu zvestobe

Bluesun Rewards je program zvestobe (v nadaljevanju besedila: Program), ki ga izvaja Sunce hoteli d. d. za turizem in gostinstvo, Radnička cesta 43, Zagreb, OIB /Osebna id. št., op. prev./: 06916431329. (v nadaljevanju besedila: Družba). Namen Programa je nagrajevanje zvestobe uporabnikov storitev, ki jih ponuja Družba, vendar nima značilnosti nagradne igre. Vsak udeleženec Programa, ki izpolnjuje določene pogoje, pridobi pravico do različnih ugodnosti. Seznam storitev, vključenih v Program, najdete na naslednji povezavi:

https://www.bluesunhotels.com/en/other/bluesun-rewards

Program se izvaja prek naslednjih ravni članstva:

 • Bronze Member,
 • Silver Member,
 • Gold Member,
 • Platinum Member.

Vsaka od zgornjih ravni ponuja povezane nagrade in ugodnosti. Član se postane, če so izpolnjeni pogoji iz 2. čl. tega Pravilnika, medtem ko je včlanitev brezplačna. Člani uveljavljajo pravice in ugodnosti iz Programa izključno na temelju števila doseženih prenočitev v enem od nastanitvenih objektov družbe, ki sodelujejo v Programu.

SEZNAM OBJEKTOV, KI SODELUJEJO V PROGRAMU ZVESTOBE

 1. Bluesun hotel Elaphusa, Bol, otok Brač
 2. Bluesun hotel Borak, Bol, otok Brač
 3. Bluesun Holiday Village Bonaca, Bol, otok Brač
 4. Bluesun Holiday Village Alan, Starigrad-Paklenica
 5. Camping Paklenica, Starigrad-Paklenica
 6. Bluesun hotel Berulia, Brela
 7. Bluesun hotel Maestral, Brela
 8. Bluesun hotel Soline, Brela
 9. Bluesun hotel Marina, Brela
 10. Bluesun hotel Mala Berulia, Brela
 11. Bluesun Holiday Village Afrodita, Tučepi
 12. Bluesun hotel Alga, Tučepi
 13. Bluesun hotel Neptun, Tučepi
 14. Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi
 15. Bluesun hotel Jadran, Tučepi

Družba si pridržuje pravico do spremembe seznama sodelujočih objektov kadar koli.

2. člen: Pogoji za članstvo in včlanitev v članstvo

Član Programa lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 18 let, ne glede na državljanstvo.

Članstvo v programu se začne:

 • prek spleta,

- pri rezervaciji namestitve preko uradne spletne strani Družbe,

- z izpolnitvijo prijavnice prek spletnega obrazca (https://www.bluesunhotels.com/si/?showLogin=true) na uradni spletni strani Družbe,

 • neposredno ob stiku z zaposlenim v Družbi,

- prek agenta Rezervacijskega centra.

Pri izpolnjevanju prijavnice v Program je uporabnik dolžan izpolniti vsa obvezna polja: ime, priimek, spol, datum rojstva, številko mobilnega telefona in e-poštni naslov.

Vsak član je dolžan obvestiti Družbo v primeru spremembe osebnih podatkov, ki jih je navedel v pristopnici. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti do člana Programa zvestobe za nezmožnost koriščenja ugodnosti Programa, če je član Programa zvestobe posredoval napačne ali nepopolne podatke.

Uporabnik bo pred zaključkom včlanitve seznanjen s tem Pravilnikom in s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, ki ju bo prejel na elektronski naslov.

Postopek včlanitve je zaključen, ko uporabnik potrdi članstvo prek povezave, ki jo bo prejel na svoj elektronski naslov po izpolnitvi pristopnice.

3. člen: Uporabniški račun

Vsak član ima pravico do enega uporabniškega računa. Do uporabniškega računa dostopate s prijavo na uradni spletni strani Družbe. Ob prvem dostopu do uporabniškega računa je član dolžan ustvariti svoje geslo.

Če član programa pozabi geslo, ga lahko vedno ponastavi, ko se poskuša prijaviti v program zvestobe prek spleta na http://bluesunhotels.com/si/site/register s klikom na »Ste pozabili gesle?« in ob sledenju nadaljnjim navodilom.

Na uporabniškem računu so vidni:

 • članski profil z osebnimi podatki, ki jih lahko član kadar koli spremeni,
 • trenutna raven članstva,
 • uresničene pravice in ugodnosti v okviru Programa,
 • dejavne rezervacije,
 • ugodnosti in promocijske ponudbe.

Uporabniški račun ni plačilno sredstvo in ga lahko uporablja samo Član, s čigar članstvom je ta račun vezan. Član ne more pooblastiti tretje osebe za uporabo računa ali pravic, ki izhajajo iz njega, niti pravic, uresničenih preko Programa, ne more prenesti na tretjo osebo.

Član je odgovoren za vsa dejanja v zvezi z njegovim uporabniškim računom, medtem ko si Družba pridržuje pravico do deaktivacije računa, če član ne uporablja računa v skladu s temi Pravili, kar ima za posledico izgubo pravice do neizkoriščenih ugodnosti.

Družba ni odgovorna za morebitno nepooblaščeno uporabo ugodnosti v zvezi z ogroženimi uporabniškimi računi.

Član programa ne more rezervirati namestitve za svoje prijatelje ali družino s svojimi članskimi podatki in razpoložljivimi pridobljenimi ugodnostmi, niti na ta način pridobiti pravice do novih ugodnosti, ne da bi pri njih bival v rezervirani namestitvi.

Član ima pravico vložiti zahtevo za naknadno priznanje ugodnosti iz naslova članstva, če meni, da mu določene ugodnosti niso bile priznane v skladu s tem Pravilnikom. Zahteva se odda prek elektronskega naslova: [email protected].

Zahtevo obravnava in o njej odloča vodja Rezervacijskega centra, ki je dolžan na zahtevo poslati pisni odgovor v 10 dneh po prejemu zahteve. Zahteva mora poleg osebnih podatkov člana, ki so potrebni za identifikacijo, vsebovati tudi ustrezno številko rezervacije hotelske namestitve.

4. člen: Ravni članstva

Program je sestavljen iz štirih ravni članstva z različnimi ugodnostmi:

1. BRONZE MEMBER

Nanaša se na vse novo registrirane člane, ki še nimajo zaključenih 10 nočitev v enem od objektov Družbe, ki sodelujejo v programu. Člani te ravni so upravičeni do popusta pri rezervaciji namestitve v višini dodatnih 5 %.

2. SILVER MEMBER

Nanaša se na člane Programa, ki so od dneva vključitve v Program preživeli najmanj 10 nočitev v katerem koli izmed namestitvenih objektov Družbe. Člani te ravni so upravičeni do popusta pri rezervaciji namestitve v višini dodatnih 5 %, brezplačne menjave v enoti višje kategorije (glede na razpoložljivost) ter do pijače dobrodošlice ob prihodu v namestitveni objekt in dobrodošlica v namestitveni enoti.

3. GOLD MEMBER

Nanaša se na člane Programa, ki so od dneva vključitve v Program ustvarili najmanj 20 nočitev v katerem koli izmed namestitvenih objektov Družbe. Člani te ravni so upravičeni do popusta pri rezervaciji namestitve v višini dodatnih 5 %, brezplačne menjave v enoti višje kategorije (glede na razpoložljivost) ter do pijače dobrodošlice ob prihodu v namestitveni objekt in dobrodošlica v namestitveni enoti, 10-odstotni popust v kateri koli a la carte restavraciji Družbe ter tudi 10-odstotni popust na wellness in SPA storitve v katerem koli izmed namestitvenih objektov Družbe.

4. PLATINUM MEMBER

Nanaša se na člane Programa, ki so od dneva vključitve v Program ustvarili najmanj 40 nočitev v katerem koli izmed namestitvenih objektov Družbe. Člani te ravni so upravičeni do popusta pri rezervaciji namestitve v višini dodatnih 5 %, brezplačne menjave v enoti višje kategorije (glede na razpoložljivost), zgodnjega check in-a/poznega check out-a (glede na razpoložljivost), pijače dobrodošlice ob prihodu v namestitveni objekt in in dobrodošlicav namestitveni enoti, brezplačen mini bar v namestitveni enoti (z vsebino, ki se nahaja v namestitveni enoti, dopolnitev se doplača po veljavnem ceniku), 10-odstotni popust v kateri koli a la carte restavraciji in baru Družbe ter 10-odstotni popust na wellness in SPA storitve v katerem koli izmed namestitvenih objektov Družbe.

5. člen: Uveljavljanje in uporaba pravice do ugodnosti

Člani uveljavljajo pravice in ugodnosti iz programa z registracijo uporabniškega računa na uradni spletni strani Družbe. Člani, ki prenočujejo v nastanitvenih objektih Družbe, ki sodelujejo v programu, pridobijo pravice in ugodnosti glede na raven članstva, ki ji pripadajo.

Po tem, ko član doseže določeno število nočitev, torej po pridobitvi pogojev za koriščenje pravic in ugodnosti, jih lahko koristi ob naslednji rezervaciji namestitve, ob odjavi iz namestitvenega objekta.

Če član ne ustvari potrebnega števila nočitev, oziroma če v 3 letih ne preide na višjo raven članstva, izgubi pravico do uveljavljanja pravic in ugodnosti iz dosežene ravni ter se njegov status ponastavi na prejšnjo raven, nočitve pa se od tej ravni naprej registrirajo znova. Če član ne ustvari nobene nočitve v 3 letih, se njegov status ponastavi na začetno raven (Bronze member) in se nočitve v tem primeru registrirajo znova. Ta določba ni veljavna za člane, ki so na zadnji ravni članstva (Platinum member).

Popusti, ki jih član programa doseže v okviru svoje članske ravni, razen če ni izrecno navedeno drugače, se ne kombinirajo z drugimi akcijami in promocijami iste storitve.

Doseženih pravic in koristi ni mogoče zamenjati za denar ter jih ni mogoče prenesti na tretjo osebo. V primeru uporabe Programa v nasprotju s tem odlokom član izgubi pridobljene pravice in ugodnosti ter slednjih ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Če dva člana programa bivata v eni namestitveni enoti, nista upravičena do dvojnih ugodnosti. Pravico do ugodnosti uveljavlja samo član, prek katerega uporabniškega računa je bila opravljena rezervacija bivanja. Vendar ima vsak član Programa pravico, da ob bivanju z drugim članom koristi tudi druge pravice in ugodnosti, ki mu pripadajo kot članu v okviru dosežene ravni članstva (popusti v a la carte restavracijah, SPA in wellness centrih ipd.).

6. člen: Evidentiranje nočitev

Število prenočitev posameznega člana se evidentira na naslednje načine:

 • telefonsko na +385 1 38 44 288,
 • prek e-pošte na [email protected],
 • s komunikacijo prek spletnega Live Chata ali WhatsAppa,
 • z neposredno komunikacijo s trenutno zaposlenimi agenti v rezervacijskem centru,
 • z neposredno rezervacijo prek spletne strani www.bluesunhotels.com,
 • z neposredno komunikacijo z osebjem recepcije nastanitvenega objekta.

Prenočitve posameznega člana se ne evidentirajo v naslednjih primerih:

 • če so bile prenočitve opravljene brezplačno ali z odškodnino (nagradna igra, pobot in drugo),
 • če so bile prenočitve realizirane prek drugih prodajnih kanalov; prek organizatorjev potovanj in drugih potovalnih agencij (npr. Booking.com itd.),
 • v primeru neprihoda ali odpovedi rezervacije.

7. člen: Varstvo zasebnosti in osebnih podatkov

Varovanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Bluesun zbira od članov programa zvestobe, ureja Politika zasebnosti, ki je na voljo na spletni strani.

8. člen: Prenehanje članstva

Vsak član Programa lahko svoje članstvo v programu kadar koli prekliče prek spletnega vmesnika za člane Programa zvestobe, in sicer tako, da pošlje obvestilo na e-poštni naslov: [email protected], s klicem na +385 1 38 44 288 ali s priporočeno pošto na Sunce Hoteli d. d., Radnička cesta 43, 10 000 Zagreb.

Članstvo je prekinjeno s prejemom obvestila o preklicu. S preklicem prenehajo veljati vse pravice in ugodnosti, ki jih je član pridobil v okviru Programa zvestobe. V primeru smrti člana Programa pridobljenih pravic in ugodnosti ni mogoče prenesti na tretje osebe, pridobljene pravice in ugodnosti se samodejno ukinejo, medtem ko se uporabniški podatki umrlega člana izbrišejo.

9. člen: Izključitev odgovornosti

Družba ne prevzema odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, povzročeno z uporabo pravic in ugodnosti iz tega Programa zvestobe:

a) zaradi opustitve člana, ki mu je onemogočila uveljavljanje pravic in ugodnosti iz tega programa,

b) zaradi sistemske napake,

c) zaradi višje sile,

d) za pravilnost oziroma točnost podatkov, ki ki jih posreduje član programa.

10. člen: Zaključna določila

Vse morebitne spore med Družbo in članom programa v zvezi z razlago določb in uporabo tega Pravilnika bosta najprej reševala sporazumno. V primeru, da to ni mogoče, je pristojno sodišče v Zagrebu.

Ta Pravilnik se lahko spremeni. Vse pomembnejše spremembe tega Pravilnika, ki se nanašajo na spremembe pogojev članstva ali spremembe pogojev ravni zvestobe tega Programa, bodo javno objavljene na uradni spletni strani družbe: https://www.bluesunhotels.com/. Člani Programa bodo o spremembah tega Pravilnika individualno obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga prijavili kot člani, in bodo na enak način podali soglasje za nadaljnje članstvo v Programu. Družba ni odgovorna za kakršne koli izgube ali škodo, ki jo utrpijo člani, nakar prej omenjene spremembe stopijo v veljavo.

Ta Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja.

V Zagrebu, 24. 6. 2023

SUNCE HOTELI d. d.

Kontaktirajte nas za prilagojeno ponudbo

Kje boste preživeli počitnice?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska riviera

Tučepi, Makarska riviera

Starigrad-Paklenica

Vse destinacije

Kdaj prihajate v Bluesun?

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Družina

Skupina

Par

Samski

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Odrasli

- +

Otroci

- +

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Posebne Ponudbe Odkrijte namestitev Odkrijte destinacije Odkrijte izkušnjo Odkrijte Bluesun
phone

Pokličite nas

Ustvarite eksluziven pristop do posebnih cen sob v hrvaških hotelih na plaži

Prihranite ure klikanja po spletu

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Zahvaljujemo se za vaše zanimanje za Bluesun Hotels & Resorts Hrvaška

To polje je obvezno

spinner1 spinner2