ONLINE REZERVACIJA

Osnovni podaci

Naziv i tvrtka
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE KONCERN d.d.

Sjedište i pravni oblik
SUNCE KONCERN d.d je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Organizacijska struktura
Sunce koncern d.d je holding dioničko društvo koje posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene te trgovačkim društvima čije su djelatnosti usko povezane sa sektorom turizma i hotelijerstva. Sunce koncern d.d kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Grafički prikaz organizacijske strukture Sunce koncerna d.d. na dan 30.04.2017.

Vrijednosni papiri
Temeljni kapital iznosi 444.306.200,00 kuna i podijeljen je na 4.443.062 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Sunce koncern d.d. nema izdanih povlaštenih dionica ni dužničkih vrijednosnih papira.