ONLINE REZERVACIJA

  • Instant potvrda
  • 100% Sigurno
  • Plati u hotelu

O nama

Naziv i tvrtka
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE KONCERN d.d.

Sjedište i pravni oblik
SUNCE KONCERN d.d je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Organizacijska struktura
Sunce koncern d.d je holding dioničko društvo koje posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene te trgovačkim društvima čije su djelatnosti usko povezane sa sektorom turizma i hotelijerstva. Sunce koncern d.d kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Grafički prikaz organizacijske strukture Sunce koncerna d.d. preuzmite na ovoj poveznici
(English language version: Organisational structure of Sunce koncern d.d.)

Bluesun Hotels & Resorts
Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim Sunce koncern upravlja članicama svoje Grupe.

Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, pravo korištenja predmetnog imena je preneseno i na pojedina društva izvan Grupe.

Kroz uvođenje vlastitog hotelskog branda – Bluesun Hotels & Resorts, želimo stvoriti prepoznatljivi hrvatski hotelski lanac. Naša vizija je usmjerena na poštivanje visokih standarda i uvođenje inovacija u turističko tržište, te stalno podizanje kvalitete i obogaćivanje naše ponude i usluge, kao preduvjeta za stalno povećavanje zadovoljstva gostiju što je naš najvažniji cilj.

Povijesni razvoj
Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom SUNCE HOTELI d.o.o.

Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela i Hoteli Tučepi. Društvo i članice Grupe Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela, Hoteli Tučepi i Sunce Global 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod današnjom tvrtkom SUNCE KONCERN d.d.

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u objekte koji pripadaju članicama Grupe Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela i Hoteli Tučepi u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V. u 2008. godini postaje dioničar i strateški partner sa 49,99% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, dok obitelj Andabak zadržava većinsko vlasništvo i upravljanje nad društvom.

U 2010. godini povećava se temeljni kapital za iznos od 30.000.000,00 eura kroz dioničarske uplate u novcu, čime je značajno osnažena struktura bilance, te su stvoreni temelji za dugoročni financijski razvoj.

U 2013. godine članica Grupe Hoteli Tučepi stječe poslovni udio u Punta Zlatarac Tučepi koji je vlasnik hotelskog objekta Jadran i pripadajućeg zemljišta.

2016. godinu obilježava promjena i usmjeravanje fokusa društva na prodaju smještajnih kapaciteta Grupe kroz alotmansku prodaju uz ostvarenje porasta prosječne cijene smještajnih jedinica. S tim u vezi, potpisani su dugoročni alotmanski ugovori s turističkim agencijama TUI i Thomas Cook za obnovljene hotelske objekte Jadran u Tučepima i Berulia u Brelima za sezonu 2017.

U lipnju 2017. godine, MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V., prodajom cijelog vlasničkog udjela u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture društva.

Navedenom transakcijom je posredno povećan vlasnički udio obitelji Andabak na 84% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, što nije utjecalo na promjenu kontrole nad Društvom, obzirom da g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, već dugi niz godina ima vladajući položaj u društvu.

Zagrebačka burza d.d. je 08.06.2017. uvrstila postojeće dionice Društva u trgovinski segment Redovitog tržišta. Nakon uvrštenja dionica, ERSTE d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, postaju značajan manjinski dioničar sa 16% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Ulazak domaćeg institucionalnog investitora bi trebao omogućiti novu fazu razvoja društva, kroz pristup široj i stabilnijoj bazi investitora.

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9% povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava.

Nakon izdanja novih dionica, vlasnički udio obitelji Andabak je smanjen, i to sa 84% na 76,4%, dok se istovremeno udio institucionalnih investitora povećava sa 16% na 23,6% udjela u temeljnom kapitalu. Očekuje se da će sredstva prikupljena ponudom dionica biti korištena za efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Sunca s ciljem obnove smještajnih objekata, te za otplatu i/ili refinanciranje dijela duga, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.

Dana 10.11.2017. sklopljen je ugovor između Sunce koncerna d.d., Hotela Tučepi d.d. i TUI AG o uspostavljanju društva zajedničkog pothvata (eng. Joint Venture – “JV“) kroz društvo Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. TUI AG je kao dio transakcije stekao 50% udjela društva Punta Zlatarac, koje je vlasnik hotela TUI BLUE Jadran u Tučepima, uz istovremeno preuzimanje obveze za osnivanje zajedničke Management kompanije (TUI 51%, a Sunce 49%). Dodatno, društvo Punta Zlatarac dana 16.11.2017. zaključilo je kupnju 320 000 m2 zemljišta na otoku Braču s namjerom gradnje do 3 nova hotela.

Dana 07.12.2017. društvo član Grupe Hoteli Zlatni rat d.d. kao zakupnik, zaključilo je Ugovor o zakupu nekretnina u Supetru, s društvom VELARIS d.o.o., Supetar. Turističko naselje Velaris se nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji neposredno uz more, u slikovitoj uvali Vela Luka, u zapadnom dijelu Supetra na otoku Braču. Proteže se na cca 52 000 m2 na kojima se nalazi Hotel Amor sa 4*, Ville Vela Luka sa 4* i dva paviljona sa 3*, s ukupnim kapacitetom od 172 sobe. Ugovor o zakupu sklopljen je na razdoblje od 5 godina, a počinje teći od 01.01.2018. godine.

Dana 10.08.2018. održana je izvanredna Glavna skupština Sunce koncerna, uz odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u pravima i izdavanju novih dionica uz isključenje prava prvenstva dioničara. Povećanje temeljnog kapitala Sunca provelo se ulogom u pravima unosom redovnih dionica društva Hotel Alan d.d., Starigrad, koje čine približno 98,0% udjela temeljnog kapitala predmetnog društva. Sve nove dionice je upisalo i uplatilo društvo Lucidus d.d., Zagreb, Trpinjska 9. Sukladno Statutu Društva, odluke Glavne skupštine kojima se u cijelosti isključuje pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica i/ili povećava temeljni kapital ulozima u pravima, donose se glasovima koji predstavljaju najmanje šest sedmina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Sunce koncern d.d. je dana 28. kolovoza 2018. godine s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kao aranžerom, te predstavnicima Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d., i Zagrebačke banke d.d. kao članicama sindikata banaka, potpisalo ugovor o refinanciranju cjelokupnog financijskog duga. Osim Sunce koncerna d.d. kao matičnog društva, ugovor je potpisan i od strane povezanih društava korisnika kredita (Hoteli Brela d.d., Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Tučepi d.d., te Hotel Alan d.d.). Ukupna vrijednost transakcije je iznosila 73 milijuna eura, pri čemu se osim sveobuhvatnog refinanciranja kratkoročnog i dugoročnog duga Društva, dio ukupne vrijednosti odnosi i na financiranje ulaganja u 2018. godini. Dodatno, ugovor nudi i mogućnost financiranja budućih ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta. Sunce je s ovim aranžmanom postiglo svoje glavne ciljeve, a to su: (i) smanjenje broja kreditora i ujednačavanje kreditnih uvjeta, (ii) smanjenje prosječne kamatne stope, te (iii) produljenje ročnosti financijskih obveza.