ONLINE REZERVACIJA

O nama

Naziv i tvrtka
SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE KONCERN d.d.

Sjedište i pravni oblik
SUNCE KONCERN d.d je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Organizacijska struktura
Sunce koncern d.d je holding dioničko društvo koje posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene te trgovačkim društvima čije su djelatnosti usko povezane sa sektorom turizma i hotelijerstva. Sunce koncern d.d kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Grafički prikaz organizacijske strukture Sunce koncerna d.d. preuzmite na ovoj poveznici

Bluesun Hotels & Resorts
Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim Sunce koncern upravlja članicama svoje Grupe.

Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, pravo korištenja predmetnog imena je preneseno i na pojedina društva izvan Grupe.

Kroz uvođenje vlastitog hotelskog branda – Bluesun Hotels & Resorts, želimo stvoriti prepoznatljivi hrvatski hotelski lanac. Naša vizija je usmjerena na poštivanje visokih standarda i uvođenje inovacija u turističko tržište, te stalno podizanje kvalitete i obogaćivanje naše ponude i usluge, kao preduvjeta za stalno povećavanje zadovoljstva gostiju što je naš najvažniji cilj.

Povijesni razvoj
Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom SUNCE HOTELI d.o.o.

Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela i Hoteli Tučepi. Društvo i članice Grupe Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela, Hoteli Tučepi i Sunce Global 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod današnjom tvrtkom SUNCE KONCERN d.d.

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u objekte koji pripadaju članicama Grupe Hoteli Zlatni rat, Hoteli Brela i Hoteli Tučepi u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V. u 2008. godini postaje dioničar i strateški partner sa 49,99% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, dok obitelj Andabak zadržava većinsko vlasništvo i upravljanje nad društvom.

U 2010. godini povećava se temeljni kapital za iznos od 30.000.000,00 eura kroz dioničarske uplate u novcu, čime je značajno osnažena struktura bilance, te su stvoreni temelji za dugoročni financijski razvoj.

U 2013. godine članica Grupe Hoteli Tučepi stječe poslovni udio u Punta Zlatarac Tučepi koji je vlasnik hotelskog objekta Jadran i pripadajućeg zemljišta.

2016. godinu obilježava promjena i usmjeravanje fokusa društva na prodaju smještajnih kapaciteta Grupe kroz alotmansku prodaju uz ostvarenje porasta prosječne cijene smještajnih jedinica. S tim u vezi, potpisani su dugoročni alotmanski ugovori s turističkim agencijama TUI i Thomas Cook za obnovljene hotelske objekte Jadran u Tučepima i Berulia u Brelima za sezonu 2017.

U lipnju 2017. godine, MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V., prodajom cijelog vlasničkog udjela u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture društva.

Navedenom transakcijom je posredno povećan vlasnički udio obitelji Andabak na 84% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, što nije utjecalo na promjenu kontrole nad Društvom, obzirom da g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, već dugi niz godina ima vladajući položaj u društvu.

Zagrebačka burza d.d. je 08.06.2017. uvrstila postojeće dionice Društva u trgovinski segment Redovitog tržišta. Nakon uvrštenja dionica, ERSTE d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a za račun mirovinskih fondova kojima upravlja, postaju značajan manjinski dioničar sa 16% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Ulazak domaćeg institucionalnog investitora bi trebao omogućiti novu fazu razvoja društva, kroz pristup široj i stabilnijoj bazi investitora.

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9% povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava.

Nakon izdanja novih dionica, vlasnički udio obitelji Andabak je smanjen, i to sa 84% na 76,4%, dok se istovremeno udio institucionalnih investitora povećava sa 16% na 23,6% udjela u temeljnom kapitalu. Očekuje se da će sredstva prikupljena ponudom dionica biti korištena za efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Sunca s ciljem obnove smještajnih objekata, te za otplatu i/ili refinanciranje dijela duga, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.