ONLINE REZERVACIJA

  • Takojšnja potrditev
  • 100% varno
  • Plačilo v hotelu
Izbor gostov/Promo šifra

Izberite število gostov

- +
 
- +
 

Za pravilen izračun vnesite starost otrok

-  
-  
-  
-  

Last minute ponudba: do 30% popusta + vključen zajtrk in večerja!

Vizija, misija in vrednote

Naša vizija

Biti prepoznaven po standardu kakovosti storitev in proizvodov ter dosleden pri spodbujanju odličnosti, novosti in nadaljnjega razvoja.

Naša misija

Presegati pričakovanja gostov.

Inspirirati in motivirati zaposlene.

Dosegati odlične finančne rezultate.

Gost, ki se vrača – zaposleni, ki napreduje – kapital, ki raste

Naše vrednote

Največja vrednota Koncerna so – LJUDJE!

Koncern podpira svoje zaposlene, jih izobražuje in se od njih uči.

Izhajajoč iz maksime, da je gost kralj in središče naše pozornosti, Sunce Koncern spodbuja predvsem gostoljubnost in ustrežljivost do gosta/gostje, pri tem pa pozornost posveča detajlom in nudi več od pričakovanega.

Sunce Koncern kot vodilni delodajalec na destinacijah, kjer delujejo hoteli Bluesun, podpira lokalni in regionalni razvoj tega področja z uvajanjem inovacij in povečevanjem konkurenčnosti ne samo na hrvaškem trgu, ampak tudi širše.

Odgovorno poslovanje in težnja po širjenju in rasti.

Uresničitev in sistemi spremljanja vrednot

Spremljanje zadovoljstva gostov

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih

Sistem kompetenc

Standardi in spremljanje upoštevanja standardov

Ocena delovne uspešnosti in kompetenc

Sistem nagrajevanja

Sistem izobraževanja in razvoja

Finančni rezultati kot merilo uspešnosti