Okoljska politika


Hoteli Bluesun priznajo vpliv poslovanja hotela na okolje in želijo poslovati na učinkovitejši način, da bi dodatno zmanjšali ta vpliv. Osredotočeni smo na zmanjšanje porabe energije, vode in odpadkov. Ta politika se izvaja v našem (vsakodnevnem) poslovanju in je pomembna za vse deležnike hotela, vključno z našimi gosti.


Dejavnosti, ki jih izvajamo:

• Aktivno spremljamo porabo energije in si prizadevamo za njeno minimiziranje

• Ob nakupu nove opreme upoštevamo tisto, ki je nizkoenergijska in trajnostna

• Aktivno spodbujamo ločevanje različnih tokov odpadkov in omogočamo gostom in zaposlencem enostaven dostop do ustreznih košev za recikliranje

• Sodelujemo v lokalnem programu recikliranja odpadkov, v katerm lokalne oblasti zagotavljajo hotelom centralne koše za recikliranje z namenom ločevanja stekla, papirja, aluminija in plastike

• Uporabljamo trajnostne izdelke namesto plastičnih izdelkov za enkratno uporabo

• Vgrajujemo energijski učinkovito razsvetljavo (LED) po hotelih, kjer je to mogoče

• Skrbimo za porabo pitne vode, pazljivo nadzorujemo pretok vode skozi namestitev, vključno z našimi vrtovi

• Komuniciramo in spodbujamo prakse prihranitve pri vseh zaposlencih in uporabnikih

• Usklajujemo se z vsemi veljavnimi zakoni o zaščiti okolja

• Periodično uvajamo omejitve pretoka vode na vseh pipah

• Periodično menjamo hladilnike z modeli, ki ne škodijo ozonu

• Spodbujamo svoje goste, da nas podprejo pri naših ekoloških ciljih s pisano komunikacijo o trajnosti

Redno usposabljamo vse svoje zaposlence in izobražujemo svoje goste, dobavitelje in partnerje, da bi jih spodbudili, naj podprejo naš sistem upravljanja okolja in prispevajo k našem napredku.


Politika dela in človekovih pravic


Hoteli Bluesun so predani upravljanju svojega poslovanja na način, ki je v skladu z nacionalno in mednarodno priznanimi delovnimi standardi in standardi človekovih pravic.

Priznavamo svojo odgovornost spoštovanja in zaščite teh pravic v razmerju do zaposlencev, gostov, dobaviteljev, lokalne skupnosti in vseh drugih deležnikov v poslovanju.

Hoteli Bluesun ne tolerirajo nobene oblike nadlegovanja ali diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi spola, starosti, nacionalnosti, barve kože, spolne usmerjenosti ali sindikalne dejavnosti.


Zagotavljamo, da se poštena delovna praksa in človekove pravice na splošno podpirajo in spodbujajo z/s:

• Spoštovanjem vseh veljavnih zakonov o delovnih razmerjih in človekovih pravic

• Rednim izobraževanjem naših zaposlencev o delovnih standardih in zadevah, povezanih s človekovimi pravicami

• Pregledno politiko zaposlovanja, ki temelji na različnosti, enakosti in vključenosti

• Pisno komunikacijo o vseh delovnih pogojih, pravilih obnašanja in pravicah delavcev na začetku njihove zaposlitve

• Možnostjo napredovanja naših zaposlencev vedno, kadar je to mogoče

• Dovolitvijo zaposlencem, da se vključijo v sindikat in sodelujejo v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom

• Možnostjo usposabljanja vseh zaposlencev v osebnem in poklicnem razvoju (tečaji jezika, usposabljanje za določene vloge in dr.)

• Zbiranjem povratnih informacij od zaposlencev zaradi izboljšanja njihovega dobrega počutja na delovnem mestu

• Dajanjem prednosti regionalnim in lokalnim dobaviteljem in partnerjem

Ljudje so gonilna sila uspešnega poslovanja. Odgovornost podjetja je zagotoviti smiselno zaposlitev in smo prepričani v razvoj talentov naše ekipe ter povečanje zaposlovanja mladih ljudi.

Ta politika je na voljo zaposlencem na oglasnih deskah in gostom v hotelskih prostorih ter na spletni strani


Politika skupnosti


Hoteli Bluesun se nahajajo na najlepših destinacijah Hrvaške: v Starigrad Paklenici, Breli, Tučepih in na otoku Braču.

Življenjski slog vsake naše destinacije delimo s številnimi družinami in prijatelji, zato je v najboljšem interesu naših hotelov imeti dobre in kakovostne odnose z lokalno skupnostjo in lokalnimi podjetji, s katerimi sodelujemo. Naš glavni cilj je izboljšati kakovost in storitve naših hotelov, obenem pa prispevati k lokalni skupnosti.

Predani smo poslovanju na način, ki pomaga ohraniti in promovirati kulturo in dediščino destinacije ter lokalnega gospodarstva.

Prepričani smo, da je vzdrževanje stalnega dialoga z lokalno skupnostjo ključ zavarovanja prispevanja k blaginji lokalnega prebivalstva in njihovega življenjskega okolja.


Naši cilji:

• Podpiranje pobud, ki izboljšajo življenje v skupnosti

• Podpora lokalnega gospodarstva

• Spoštovanje in zaščita lokalne kulture, tradicije in življenjskega sloga

• Podpora in zaščita dostopa do bistvenih virov in storitev


Kaj počnemo, da bi dosegli svoje cilje

• Spodbujamo svoje goste, da raziščejo zgodovino, kulturo in tradicijo destinacije in naše lokalne skupnosti ter lokalne izdelke in storitve, ki so ponujeni

• Spodbujamo svoje goste, da z rednim dobrodelnim zbiranjem podprejo naše delo v skupnosti in jih vabimo k sodelovanju na našem letnem humanitarnem dnevu

• Svojim gostom zagotavljamo smernice, kako se obnašati odgovorno zunaj hotela v razmerju do lokalnega prebivalstva, ohraniti rastlinstvo in živalstvo

• Prispevamo k ohranjanju kulturno in duhovno pomembnih krajev, in sicer vsako leto podpiramo takšne manifestacije ter vabimo goste na obisk

• Kjer je mogoče, damo prednost lokalnim in regionalnim izdelkom in storitvam, kot je navedeno v naši politiki nakupa

• Spodbujamo lokalno prebivalstvo na zaposlovanje v naših hotelih

• Podarimo posteljnino, brisače, pohištvo in električno opremo lokalnim dobrodelnim organizacijam

• Najmanj dvakrat na leto se sestanemo z lokalno oblastjo kot člani Skupščine in Turističnega sveta lokalne turistične skupnosti. Ob tej priložnosti se pogovarjamo o vprašanjih, ki bodo pomagala izboljšati življenje v destinacijo, način življenja in (trajnostni) razvoj turizma

• Pozimi smo podpirali lokalne organizacije pri zagotavljanju boljšega življenjskega sloga. Načrtujemo podpreti tudi vse vrste dejavnosti med zimskimi počitnicami (šport in zabava)

• S svojimi resursi sodelujemo v številnih lokalnih dejavnosti. Naprimer svoje kongresne centre dajemo na voljo lokalni upravi, kjer je to mogoče

Ta politika je na voljo zaposlencem na oglasnih deskah in gostom v hotelskih prostorih ter na spletni strani


Politika zagotavljanja kakvostiHoteli Bluesun so predani ohranjanju visokih standardov in zagotavljanju kakovosti svojim gostom in zaposlencem. Redno zahtevamo povratne informacije od naših gostov o njihovem zadovoljstvu z bivanjem v naših hotelih ter jih uporabljamo za neprekinjeno izboljšanje poslovanja.

Zadovoljstvo gostov

Prek notranjih in zunanjih postopkov spremljamo povratne informacije gostov in vnašamo vse potrebne spremembe v naše poslovanje, kot rezultat teh povratnih informacij.

Notranje:

• Po prijavi v hotel gost prejme e-pošto dobrodošlice prek sistema mCheck in po določenem času, medtem ko še vedno biva v hotelu, anketni vprašalnik o zadovoljstvu z bivanjem v hotelu

• Potem ko izpolni anketni vprašalnik, le-ta dobi tudi direktor hotela, ki lahko reši težavo, medtem ko je gost še vedno v hotelu

• Vsi komentarji gostov so na voljo direktorjem hotela in Upravi v aplikaciji sRatings in se analizirajo dnevno

• Na komentarje gostov odgovorijo direktorji hotela

• Na recepciji je izpostavljeno obvestilo o načinu predložitve ugovora

Zunanje:

• Dnevno in tedensko se spremljajo ocene in komentarji na platformi Booking.com, kot vodilni spletni platformi, s katero sodelujejo naši hoteli

• Na komentarje gostov odgovorijo direktorji hotela

• Spremljajo se tudi ocene in komentarji na platformah Holidaycheck.de, Expedia in dr.

Vsi predlogi in komentarji gostov se upoštevajo za naše načrte izboljšanja storitve in proizvoda.

Zadovoljstvo zaposlencev

• Pomembna nam je tudi povratna informacija naših zaposlencev, ki imajo priložnost vsakodnevno komunicirati ustno ali pisno.

• Predlogi in komentarji zaposlencev se obravnavajo in se jim poda povratna informacija na sestankih ekipe.

Ta politika je na voljo zaposlencem na oglasnih deskah in gostom v hotelskih prostorih ter na spletni strani.


Zdravlje in varnost


Hoteli Bluesun upoštevajo nadzor zdravja, varnosti in blaginje svojih zaposlencev, gostov in dobaviteljev, na poslovanje in dejavnosti katerih bo verjetno vplival.

Prizadevamo si za ohranjanje zdravega in varnega okolja za vse ljudi, ki so vključeni v naše poslovanje, tako da:

• Skrbimo, da so vsi zaposlenci usposobljeni za delo

• Primerno nadzorujemo zdravstvena in varnostna tveganja, povezana z našimi delovnimi dejavnostmi in ohranjamo varne in zdrave delovne pogoje

• Posvetujemo se z našimi zaposlenci o zadevah, ki vplivajo na njihovo zdravje in varnost. Prosimo jih, da nam dostavijo informacije o svojih delovnih mestih in svojih izkušnjah pri delu in pogovoru z ljudmi

• Usposabljamo zaposlence glede zdravja in varnosti z zagotavljanjem informacij, navodil in nadzorom

• Usposabljamo zaposlence za zaščito pred požarom

• Usposabljamo zaposlence v skladu z oceno tveganja posameznega delovnega mesta (npr. ravnanje z nevarnimi kemikalijami ipd.)

• Zagotavljamo zaščitno opremo in delovna sredstva za delovna mesta, ki jih potrebujejo

• Upoštevamo veljavno zakonodajo in druge zahteve, ki se nanašajo na zdravje in varnost

• Redno preverjamo poti in evakuacijske načrte, gasilsko opremo in sisteme za javljanje požara

• V vseh hotelih so nameščene oznake, da bi zaščitili svoje goste in zaposlence pred kakršnim koli primerom nevarnosti ali nezgod

• V vseh hoteli so zaposlenci usposobljeni za dajanje prve pomoči

• Prepovedano je kajenje v hotelih. Spodbujamo svoje zaposlence, da ne kadijo, vendar spoštujemo njihovo odločitev

Ta politika je na voljo zaposlencem na oglasnih deskah in gostom v hotelskih prostorih ter na spletni strani


We invite you to spend your vacation in hotels that meet the highest standards of sustainable development.


• Bluesun Hotel Elaphusa, Bol on the island of Brač - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun Holiday Village Bonaca, Bol on the island of Brač - more about holiday village »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun hotel Berulia, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun hotel Soline, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun hotel Marina, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun Hotel Neptun, Tučepi, Makarska Riviera - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Bluesun Hotel Alga, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

Glej poročilo o trajnosti »

• Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

• Bluesun Holiday Village Afrodita, Tučepi, Makarska riviera - more about holiday village »

Glej poročilo o trajnosti »


See the Travelife Awards here.

TUI BLUE Jadran & Travelife »

Kontaktirajte nas za prilagojeno ponudbo

Kje boste preživeli počitnice?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska riviera

Tučepi, Makarska riviera

Starigrad-Paklenica

Vse destinacije

Kdaj prihajate v Bluesun?

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Družina

Skupina

Par

Samski

Koga boste pripeljali v Bluesun?

Odrasli

- +

Otroci

- +

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Posebne Ponudbe Odkrijte namestitev Odkrijte destinacije Odkrijte izkušnjo Odkrijte Bluesun
phone

Pokličite nas

Ustvarite eksluziven pristop do posebnih cen sob v hrvaških hotelih na plaži

Prihranite ure klikanja po spletu

Prosimo, vnesite veljani e-poštni naslov!

Zahvaljujemo se za vaše zanimanje za Bluesun Hotels & Resorts Hrvaška

To polje je obvezno

spinner1 spinner2