Travelife za hotele i smještaj je certifikacijska shema koja pomaže hotelima upravljati i pratiti njihove društvene i okolišne utjecaje i predočiti svoja postignuća u obliku certifikata svojim gostima. Ukoliko hoteli ispunjavaju zahtjeve temeljene na Europskim i međunarodnim standardima i ako uspješno prođu audit održivosti, postižu Travelife Gold certifikat. Sve o politikama i pravilima za postizanje samog certifikata, pročitajte u nastavku.

Politika okoliša


Bluesun hoteli prepoznaju utjecaj poslovanja hotela na okoliš i žele raditi na učinkovitiji način kako bi dodatno smanjili taj utjecaj. Usredotočeni smo na smanjenje potrošnje energije, vode i otpada. Ova se politika provodi u našem (svakodnevnom) poslovanju i relevantna je za sve dionike hotela, uključujući i naše goste.

Aktivnosti koje provodimo:

• Aktivno pratimo potrošnju energije i brinemo se da je svedemo na minimum.

• Prilikom kupnje nove opreme uzimamo u obzir onu koja je niskoenergetska i održiva.

• Aktivno potičemo odvajanje različitih tokova otpada i omogućujemo gostima i zaposlenicima jednostavan pristup odgovarajućim posudama za recikliranje.

• Sudjelujemo u lokalnom programu recikliranja otpada gdje lokalne vlasti pružaju hotelima centralne kante za reciklažu radi odvajanja stakla, papira, aluminija i plastike.

• Koristimo održive proizvode umjesto plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.

• Ugrađujemo energetski učinkovitu rasvjetu (LED) po hotelima gdje god je to moguće.

• Brinemo o potrošnji pitke vode pažljivo kontrolirajući protok vode kroz smještaj, uključujući i naše vrtove. Komuniciramo i promičemo prakse uštede vode svim zaposlenicima i korisnicima.

• Usklađujemo se sa svim važećim zakonima o zaštiti okoliša.

• Periodično uvodimo ograničenja protoka vode na sve slavine.

• Periodično mjenjamo hladnjake s modelima koji ne štete ozonu.

• Potičemo naše goste da nas podrže u našim ekološkim ciljevima putem pisane komunikacije o održivosti.

Redovito obučavamo sve svoje zaposlenike i obrazujemo naše goste, dobavljače i partnere kako bismo ih potaknuli da podrže naš sustav upravljanja okolišem i doprinesu našem napretku.


Politika rada i ljudskih prava


Bluesun hoteli posvećeni su upravljanju svojim poslovanjem na način koji je u skladu s nacionalno i međunarodno priznatim standardima rada i ljudskim pravima. Prepoznajemo našu odgovornost poštivanja i zaštite ovih prava u odnosima sa zaposlenicima, gostima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i svim drugim dionicima u poslovanju. Bluesun hoteli ne toleriraju bilo kakav oblik uznemiravanja ili diskriminacije, uključujući diskriminaciju na temelju spola, dobi, nacionalnosti, boje kože, seksualne orijentacije ili sindikalne aktivnosti.

Osiguravamo da se poštena radna praksa i ljudska prava općenito podržavaju i promiču kroz:

• Poštivanje svih važećih zakona o radu i ljudskim pravima.

• Redovite edukacije naših zaposlenika o radnim standardima i pitanjima vezanim uz ljudska prava.

• Transparentnu politiku zapošljavanja koja se temelji na različitosti, jednakosti i uključenosti.

• Pismenu komunikaciju o svim uvjetima rada, pravilima ponašanja te pravima radnika na početku njihovog zaposlenja.

• Mogućnosti napredovanja naših zaposlenika, kad god je to moguće.

• Dopuštanje zaposlenicima da se učlane u sindikat i sudjeluju u sindikalnim aktivnostima tijekom radnog vremena.

• Mogućnosti osposobljavanja svih zaposlenika u osobnom i profesionalnom razvoju (tečajevi jezika, obuke za određene uloge i dr.).

• Prikupljanje povratnih informacija zaposlenika radi poboljšanja njihove dobrobiti na radnom mjestu.

• Davanje prednosti regionalnim i lokalnim dobavljačima i partnerima.

Ljudi su pokretači uspješnog posla. Odgovornost tvrtke je osigurati smisleno zaposlenje i mi vjerujemo u razvoj talenata našeg tima i povećanje zapošljavanja mladih ljudi. Ova politika je dostupna zaposlenicima na oglasnim pločama, te gostima u hotelskim prostorima te na web stranici.


Politika zajednice


Bluesun hoteli nalaze se na najljepšim destinacijama Hrvatske: u Starigradu Paklenici, Brelima, Tučepima i na otoku Braču.

Životni stil svake naše destinacije dijelimo s brojnim članovima obitelji i prijateljima, stoga je u najboljem interesu naših hotela imati dobre i kvalitetne odnose s lokalnom zajednicom i lokalnim poduzećima s kojima surađujemo.

Naš je glavni cilj poboljšati kvalitetu i uslugu naših hotela, a pritom doprinositi i lokalnoj zajednici. Posvećeni smo poslovanju na način koji pomaže očuvanju i promicanju kulture i baštine destinacije, kao i lokalnog gospodarstva. Vjerujemo da je održavanje stalnog dijaloga s lokalnom zajednicom ključno kako bismo osigurali doprinos dobrobiti lokalnog stanovništva i njihovog životnog okruženja.


Naši ciljevi:

• Podržavanje inicijativa koje poboljšavaju život u zajednici.

• Podrška lokalnom gospodarstvu.

• Poštivanje i zaštita lokalne kulture, tradicije i načina života.

• Podrška i zaštita pristupa bitnim resursima i uslugama.


Što činimo kako bismo postigli svoje ciljeve?

• Potičemo naše goste da istraže povijest, kulturu i tradiciju odredišta i naše lokalne zajednice, kao i lokalne proizvode i usluge koji su u ponudi.

• Potičemo naše goste da redovnim dobrotvornim prikupljanjima podrže naš rad u zajednici i pozivaju ih da sudjeluju u našem godišnjem humanitarnom danu.

• Našim gostima pružamo smjernice kako se ponašati odgovorno izvan hotela u odnosu na lokalno stanovništvo, očuvanje flore i faune.

• Doprinosimo održavanju kulturno i duhovno važnih mjesta tako što svake godine podržavamo takve manifestacije i potičemo goste da ih posjete.

• Gdje je moguće, dajemo prednost lokalnim i regionalnim proizvodima i uslugama kako je navedeno u našoj politici kupnje.

• Potičemo lokalno stanovništvo na zapošljavanje u našim hotelima.

• Doniramo posteljinu, ručnike, namještaj i električnu opremu lokalnim dobrotvornim organizacijama.

• Sastajemo se s lokalnim vlastima najmanje dva puta godišnje kao članovi Skupštine i Turističkog vijeća lokalne turističke zajednice. Ovdje raspravljamo o pitanjima koja će pomoći poboljšati život u destinaciju, način života i (održivi) razvoj turizma.

• Podržali smo lokalne organizacije u pružanju boljeg načina života tijekom zime. Također planiramo podržati sve vrste aktivnosti tijekom zimskih praznika (sport i zabava).

• Svojim resursima sudjelujemo u mnogim lokalnim aktivnostima. Na primjer, naše kongresne centre stavljamo na raspolaganje lokalnoj upravi gdje god je to moguće.

Ova politika je dostupna zaposlenicima na oglasnim pločama, te gostima u hotelskim prostorima te na web stranici.


Politika osiguranja kvalitete


Bluesun hoteli posvećeni su održavanju visokih standarda i osiguravanju kvalitete našim gostima i zaposlenicima. Redovito tražimo povratne informacije od naših gostiju o njihovom zadovoljstvu boravkom u našim hotelima te ih koristimo za stalno poboljšanje poslovanja.


Zadovoljstvo gostiju:

Putem internih i eksternih postupaka pratimo povratne informacije gostiju i unosimo sve potrebne promjene u naše poslovanje kao rezultat tih povratnih informacija.


Interno:

• Nakon prijave u hotel gost dobiva mail dobrodošlice putem sustava mCheck-in te nakon određenog vremena, dok još boravi u hotelu, anketni upitnik o zadovoljstvu boravkom u hotelu.

• Nakon što ispuni anketni upitnik, direktor hotela dobije isti te može riješiti problem dok je gost u hotelu.

• Svi komentari gostiju dostupni su direktorima hotela i Upravi u aplikaciji sRatings te se analiziraju na dnevnoj bazi.

• Na komentare gostiju odgovaraju direktori hotela.

• Na recepcijama hotela je istaknuta obavijest o načinu podnošenja prigovora.


Eksterno:

• Na dnevnoj i tjednoj bazi prate se ocjene i komentari na platformi Booking.com kao vodećoj online platformi s kojom naši hoteli surađuju.

• Na komentare gostiju odgovaraju direktori hotela.

• Prate se ocjene i komentari na platformama Holidaycheck.de, Expedia i dr.

Svi prijedlozi i komentari gostiju uzimaju se u obzir za naše planove poboljšanja usluge i proizvoda.


Zadovoljstvo zaposlenika:

• Važna nam je i povratna informacija naših zaposlenika koju imaju priliku svakodnevno komunicirati usmenim ili pismenim putem.

• Prijedlozi i komentari zaposlenika se razmatraju te im se daje povratna informacija na sastancima tima.

Ova politika je dostupna zaposlenicima na oglasnim pločama te gostima u hotelskim prostorima te na web stranici.


Politika zdravlja i sigurnosti


Bluesun hoteli uzimaju u obzir kontrolu zdravlja, sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika, gostiju i dobavljača na koje će poslovanje i aktivnosti vjerojatno utjecati. Radimo na očuvanju zdravog i sigurnog okruženja za sve ljude uključene u naše poslovanje na način da:

• Brinemo da svi zaposlenici budu osposobljeni za rad.

• Primjereno kontroliramo zdravstvene i sigurnosne rizike povezane s našim radnim aktivnostima te održavamo sigurne i zdrave radne uvjete.

• Savjetujemo se s našim zaposlenicima o pitanjima koja utječu na njihovo zdravlje i sigurnost. Molimo ih da nam dostave neke informacije o svojim radnim mjestima i njihovom iskustvu u radu i razgovoru s gostima.

• Obučavamo naše zaposlenike o zdravlju i sigurnosti pružanjem informacija, davanjem uputa i nadzorom.

• Osposobljavamo zaposlenike za zaštitu od požara.

• Osposobljavamo zaposlenike sukladno procjeni rizika pojedinog radnog mjesta (npr. rukovanje opasnim kemikalijama i dr.)

• Osiguravamo zaštitnu opremu i sredstva za rad za radna mjesta koja to zahtijevaju.

• Pridržavamo se važećih zakona i drugih zahtjeva koji se tiču zdravlja i sigurnosti.

• Redovito provjeravamo puteve i planove evakuacije, vatrogasne opreme i vatrodojavnog sustava.

• Imamo postavljene sigurnosne oznake u svim hotelima kako bismo zaštitili naše goste i zaposlenike od bilo kakvih slučaja opasnosti i nezgoda.

• U svim hotelima osposobljeni su zaposlenici za pružanje Prve pomoći.

• Pušenje u hotelima je zabranjeno. Potičemo naše zaposlenike da ne puše, ali poštujemo njihovu odluku.

Ova politika je dostupna zaposlenicima na oglasnim pločama, te gostima u hotelskim prostorima te na web stranici.


Pozivamo Vas da svoj odmor provedete u hotelima koji zadovoljavaju najviše standarde održivog razvoja.


• Bluesun hotel Elaphusa, Bol na otoku Braču - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun Holiday Village Bonaca, Bol na otoku Braču - više o Holiday Villageu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun hotel Berulia, Brela, Makarska rivijera - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun hotel Soline, Brela, Makarska rivijera - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun hotel Marina, Brela, Makarska rivijera - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun hotel Neptun, Tučepi, Makarska rivijera - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Bluesun hotel Alga, Tučepi, Makarska rivijera - više o hotelu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

• Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi, Makarska rivijera - više o Kašteletu »

• Bluesun Holiday Village Afrodita, Tučepi, Makarska rivijera - više o Holiday Villageu »

Pogledajte izvještaj o održivosti »

Dosadašnje Travelife nagrade pogledajte ovdje.

Kontaktirajte nas za prilagođenu ponudu

Gdje ćete provesti godišnji odmor?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska rivijera

Tučepi, Makarska rivijera

Starigrad-Paklenica

Sve destinacije

Kada dolazite u Bluesun?

Koga dovodite u Bluesun?

Obitelj

Grupa

Par

Samci

Koga dovodite u Bluesun?

Odrasli

- +

Djeca

- +

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Posebne Ponude Otkrijte smještaj Otkrijte destinacije Otkrijte iskustvo Otkrijte Bluesun
phone

Nazovite nas

Ostvarite ekskluzivan pristup posebnim cijenama soba u hrvatskim hotelima na plaži

Uštedite sate klikanja po internetu

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Zahvaljujemo na vašem interesu za Bluesun Hotels & Resorts Hrvatska

Ovo polje je obavezno

spinner1 spinner2